Aktualności

PRACA- STANOWISKO DS. INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

 W  związku z zamiarem przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ds. infrastruktury drogowej, Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu przekazuje informacje istotne dla potencjalnych kandydatów.

Do zadań na ww. stanowisku należy m.in. nadzór nad realizacją inwestycji gminnych o charakterze drogowym, prowadzenie książek obiektów drogowych itp.

Oferta adresowana jest zarówno do osób z wykształceniem kierunkowym i doświadczeniem w branży, jak i do tych chcących podnosić swoje kwalifikacje podczas pracy w urzędzie. W razie pytań zainteresowanym osobom polecamy kontakt telefoniczny (tel. 13 462 20 62 w. 65)  lub mailowy gk1@zagorz.pl

Informacje o terminie i szczegółowych warunkach naboru będą dostępne na: http://www.umig-zagorz.ires.pl/ ,http://www.zagorz.pl/ oraz na https://www.facebook.com/miastoigminazagorz

Inkubator przedsiębiorczości

Gmina Zagórz zaprasza przedsiębiorców do zgłaszania potrzeb w zakresie korzystania z inkubatora przedsiębiorczości. Z inkubatora będą mogły skorzystać osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, jednak nie dłużej niż 3 lata. Oferujemy preferencyjne warunki wynajmu powierzchni.

Zapotrzebowanie powinno zawierać następujące informacje:

- dane przedsiębiorcy lub osoby zamierzającej podjąć działalność gospodarczą: nazwa, adres, itp.,

- dane kontaktowe: telefon, e-mail,

- zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową (przemysłową lub usługową),

- rodzaj planowanej lub prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapotrzebowanie należy zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu:

- pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2,

- pocztą elektroniczną na adres: gk1@zagorz.pl

Niniejsze zaproszenie kierujemy w celu rozpoznania potrzeb w zakresie uruchomienia inkubatora przedsiębiorczości.

O G Ł O S Z E N I E - PRZYPOMNIENIE - MŁODE TALENTY

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury- nagrody są przyznawane za wybitne indywidualne osiągnięcia o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Wnioski zgodnie z Uchwałą Nr VIII//36/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury oraz ich wysokości, należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz do końca lutego br.

O G Ł O S Z E N I E - PRZYPOMNIENIE - STYPENDIA SPORTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

            Wnioski zgodnie z Uchwałą XXXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz do końca lutego br.