Aktualności

Modernizacja i doposażenie budynku Domu Strażaka w miejscowości Mokre poprzez remont schodów oraz zakup stołów świetlicowych.

Gmina Zagórz zrealizowała projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W ramach zadania przewidziano zakup 20 szt. stołów świetlicowych oraz remont schodów zewnętrznych – głównych prowadzących na salę i remont schodów zewnętrznych prowadzących na scenę widowiskową.  Przyznana pomoc finansowa wynosi 10 000,00 zł. Zakres powyższych prac przyczyni się do podtrzymania tradycji i wzrostu integracji mieszkańców oraz zwiększy się zainteresowanie wspólnym życiem kulturalnym wsi, przyczyni się do kształtowania postawy wspólnoty, tolerancji, wzajemnego szacunku i przyjaznych więzi. Istotą operacji jest pobudzenie aktywności środowiska lokalnego, oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Ma zainspirować społeczność lokalną w dalszy rozwój terenów wiejskich, pobudzić nowe inicjatywy, zintegrować w celu wdrażania wspólnych inicjatyw w zakresie ochrony i  zachowania dziedzictwa kulturowego, bogatych obrzędów i tradycji wywodzących się bezpośrednio z terenów wiejskich w pełni wykorzystując istniejący potencjał.

W trudnych chwilach Polacy zawsze potrafią się jednoczyć pod Biało-Czerwoną Flagą

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie od mieszkańców.  
 
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (szczegóły w regulaminie) liczbę głosów poparcia online za pomocą serwisu podanego poniżej. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, mogą oddawać jej mieszkańcy.

Od wczoraj możecie Państwo sprawdzić liczbę głosów poparcia online oddanych na daną gminę za pomocą interaktywnej mapy! Aktualne dane są z kilkudniowym opóźnieniem, ale w najbliższych dniach będzie prowadzona codzienna aktualizacja.
Zachęcamy więc do odwiedzenia strony gov.pl/bialoczerwona i oddania głosu poparcia dla Gminy Zagórz.

Informacja - KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sanoku informuje, że od 19 października br. w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych znajdujących się w strefie czerwonej (POWIAT SANOCKI) nastąpi zamknięcie sali obsługi interesantów dla bezpośredniej obsługi oraz wstrzymanie badań bezpośrednich przeprowadzanych przez lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz komisje lekarskie Kasy.

Dla interesantów przygotowano miejsce z wrzutnią na dokumenty.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie

tel. 13 4637819, 13 4640460.

14 Października - Dzień Edukacji Narodowej. Nagrody Burmistrza dla najlepszych pedagogów Gminy Zagórz.

W dniu dzisiejszym podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz zostały wręczone nagrody Burmistrza.

Nagrody otrzymało 5 dyrektorów oraz 4 nauczycieli szkół podstawowych za szczególne osiągnięcia i sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej w minionym roku szkolnym
.

Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Ewa Get.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz pogratulował zebranym wysokich osiągnięć oraz życzył dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej szczególnie w tym trudnym czasie jakim jest stan epidemii.

View the embedded image gallery online at:
http://zagorz.pl/index.php?limitstart=0#sigFreeId871c8cf466