Aktualności

W czwartek rusza nabór wniosków na małe przetwórstwo

Już od czwartku 31 stycznia oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo. W tegorocznym naborze, który potrwa do 1 marca 2019 r, wprowadzono szereg  korzystnych zmian i ułatwień, m. in. zwiększono kwotę dofinansowania oraz rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie.  

Pomoc, jaką można otrzymać ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020, przyznawana jest  w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż i ziemniaków.

Od tego roku z oferty skorzystać mogą dwie grupy beneficjentów:  

Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Maksymalna kwota dofinansowania, jaką mogą otrzymać została podniesiona z 300 do 500 tys. zł.

Nowością jest druga grupa, którą tworzą rolnicy lub małżonkowie rolników prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku, by uzyskać pomoc, nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota wsparcia wynosi natomiast 100 tys. zł.   

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków ubiegania się o pomoc w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” dostępne są na portalu internetowym www. arimr.gov.pl oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Ławka Niepodległości w Zagórzu

Tytułowy obiekt zlokalizowano nieopodal sceny plenerowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu, w obrębie skweru urządzonego przy okazji budowy pomnika Nieznanego Konfederata Barskiego.
Modernistyczna ławeczka dedykowana jubileuszowi 100 - lecia odzyskania Niepodległości Polski jest jednym ze 143 tego rodzaju obiektów, które powstały na terenie całego kraju w efekcie rozstrzygnięcia ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej adresowanego do samorządów. W zagórskich realiach wraz z tradycyjnym monumentem inspirowanym 250. rocznicą zawiązania Konfederacji Barskiej ławeczka tworzy oryginalną przestrzeń służącą relaksowi oraz refleksji historycznej. Całkowity koszt jej zakupu i montażu wyniósł 26 400,00 zł. Aż 80 % wartości tej jubileuszowej instalacji sfinansowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Dzięki ministerialnemu wsparciu wkład własny Gminy Zagórz w przedmiotowe zadanie zamknął się kwotą 5 280 zł. Ławkowa inicjatywa MON-u spotyka się ze różnymi ocenami. Abstrahując od bardzo indywidualnej kwestii poczucia estetyki jubileuszowym ławkom niepodległości nie sposób odmówić waloru innowacyjności w kontekście edukacji historycznej i wychowania patriotycznego. Siadając na ławce można uruchomić pakiet audio, na który składają się polskie pieśni patriotyczne oraz fragment depeszy Józefa Piłsudskiego z dnia 16 listopada 1918 r notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego. Zwłaszcza dla młodego pokolenia tego rodzaju nowatorska formuła edukacji historyczno – patriotycznej z pewnością będzie atrakcyjna. Walory użytkowe i edukacyjne tytułowego obiektu najlepiej sprawdzić osobiście do czego gorąco zapraszamy!

JEST UMOWA NA BUDOWĘ KANALIZACJI W CZASZYNIE!

W czwartek 17 stycznia 2019 w zagórskim magistracie podpisano umowę na realizację tytułowego projektu. W wyniku postępowania przetargowego około 27 – kilometrowy odcinek sieci kanalizacyjnej wybuduje Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.A (PRiD). Wartość całego kontraktu opiewa na kwotę 10 897 000,00 zł.
Realizacja inwestycji odbędzie się w ramach partnerskiego projektu Gminy Zagórz realizowanego wspólnie z ukraińskim Dobromilem w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wysokość unijnego dofinansowania dla zagórskiej części projektu opiewa na łączną kwotę 6 283 401,66 zł. Uwzględniając możliwość odliczenia podatku VAT wkład własny Gminy Zagórz w opisywane tu przedsięwzięcie wyniesie blisko 2,6 mln zł
W imieniu zagórskiego samorządu umowę parafowali: Burmistrz Zagórza Ernest Nowak oraz Skarbnik Gminy Zagórz Anna Łuc. Wykonawcę reprezentowali: Dariusz Zdzieba Prezes Zarządu oraz Maria Chwaleba Członek Zarządu PRiD. Termin realizacji inwestycji upływa 29 maja 2020r.
Na zdjęciach (od lewej): Dariusz Zdzieba Prezes Zarządu PRiD, Maria Chwaleba Członek Zarządu PRiD oraz Burmistrz Zagórza Ernest Nowak.