Aktualności

Informacja o prowadzonych naborach wniosków - Granty

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Ogłoszenie o naborze wniosków znajduje się na stronie internetowej www.nasze-bieszczady.pl.

Termin naboru wniosków o powierzenie grantów:

31.12.2019 r. – 29.01.2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia:

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady

  1. 1000-lecia 1

38-600 Lesko

tel/fax 13 469 62 03

e-mail: nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu zapraszają uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym  -  „By czas nie zaćmił i niepamięć - Ziemia sanocka i jej mieszkańcy od uzyskania niepodległości w 1918 r.  do zakończenia II wojny światowej” pod patronatem  honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka.  W załączeniu regulamin konkursu.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 2020

XII PRZEGLĄD KOLĘD i PASTORAŁEK

1. Organizator:  
Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 Sanok, Plac św. Michała 6
tel. (013) 46 309 15    
e-mail imprezymdksanok@wp.pl
www.mdksanok.plXII edycję konkursu objął patronatem honorowym Podkarpacki Kurator Oświaty

2. Termin konkursu: 31 stycznia 2020, godz.9.00

3. Miejsce Konkursu:Klub Naftowca "Górnik"

4. Końcowy termin zgłoszeń: 29 stycznia 2020

Zgłoszenia przyjmujemy  osobiście, faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Organizator  zastrzega sobie  możliwość zmiany terminu i miejsca przeglądu.
 
5.  Cele i założenia:
- Utrwalanie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych.
- Pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania.
- Pobudzanie twórczych zainteresowań dzieci i młodzieży.  
              
6. Warunki uczestnictwa:
- wykonawca (solista lub zespół) przedstawia jedną kolędę lub pastorałkę, którą zaprezentuje na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek MDK – Sanok po raz pierwszy.
- wykonawcy korzystają  z  własnego akompaniamentu lub podkładu muzycznego, który należy przesłać do 29.01.2020 na email: imprezymdksanok@gmail.com oraz na pendrive.

UWAGA!!! na pendrive może znajdować się tylko jeden zgłoszony do konkursu utwór.

7. Sposób oceniania:
Komisja konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru, ze specjalnym uwzględnieniem własnych poszukiwań repertuarowych,
- interpretacja utworów, muzykalność i warunki głosowe,
- wartość artystyczną opracowania muzycznego,

DECYZJE JURY SĄ NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE.

8. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących grupach wiekowych:

31.01.2020 godz. 9.00
Grupa I - zespoły przedszkola i oddziały zerowe
Grupa II - soliści przedszkola i oddziały zerowe
Grupa III - zespoły klasy 1-3 szkoły podstawowe
Grupa IV - soliści klasy 1-3 szkoły podstawowe

31.01.2020 godz.12.00
Grupa V - zespoły klasy 4-6  szkoły podstawowe
Grupa VI - soliści  klasy 4-6  szkoły podstawowe
Grupa VII - zespoły klasy 7-8
Grupa IX - soliści klasy 7-8
Grupa X - zespoły szkoły średnie
Grupa XI -soliści szkoły średnie

Karta zgłoszeń do pobrania na: http://mdksanok.pl/konkursy/

Konkurs Plastyczny - Dlaczego lubię Święta Bożego Narodzenia?

Organizator:  
Młodzieżowy Dom Kultury
38-500 Sanok, Plac św. Michała 6
tel. (013) 46 309 15
www.mdksanok.pl

http://mdksanok.pl/wp-content/uploads/2019/11/Dlaczego-Lubi%C4%99-%C5%9Awieta-2019-Event-01-1024x576.jpg

1. Cele konkursu:
• Utrwalanie i przekazywanie ponadczasowych tradycji kulturowych i religijnych;
• Rozwijanie twórczej wyobraźni dziecka;
• Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla nauczycieli i instruktorów.

Konkurs objął patronatem honorowym  Podkarpacki Kurator Oświaty

2.Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną.
Proponowane techniki: malarstwo, grafika, kolaż. Format pracy:   A-3
Temat pracy:  "Dlaczego lubię Święta  Bożego Narodzenia?"
Uczestnicy:
I kategoria – Przedszkola
II kategoria – klasy I-III Szkoła Podstawowa
III kategoria – klasy IV-VI Szkoła Podstawowa
IV kategoria – klasy VII –VIII SP –oraz Szkoły Średnie

3.Zasady oceniania:
Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. Komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
-pomysłowość, sposób wykonania, ogólny wyraz artystyczny;
-samodzielność wykonania pracy
-dobór technik plastycznych i dekoratorskich,
-DECYZJE KOMISJI KONKURSOWEJ SĄ NIEPODWAŻALNE I OSTATECZNE.

4.Termin składania prac:20 GRUDNIA 2019 rok
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom   konkursu odbędzie się podczas uroczystego wernisażu:  
9 stycznia 2020 o godz.11.00  w Galeria MDK
Wystawę pokonkursową w MDK będzie można oglądać   do końca stycznia 2020 r.

5. Postanowienia końcowe:
-Na odwrocie pracy należy przykleić Metryczkę MDK-Sanok.
-Prace bez wypełnionej Metryczki nie będą oceniane.
-Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
-Prace przechodzą na własność organizatora.

6.  Prawo własności i prawo wykorzystania prac
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora w polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w szczególności do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

Metryczka uczestnika konkursu plastycznego MDK -Sanok do pobrania na: http://mdksanok.pl/konkursy/

Zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie pt. „Polskie szanse i zaniechania” z udziałem o. Ludwika Wiśniewskiego OP, prof. Aleksandra Halla, prof. Pawła Kowala oraz prof. Tadeusza Pomianka, które odbędzie się 18 grudnia br. (środa), o godz. 17.00, w Filharmonii Podkarpackiej.

„Polskie szanse i zaniechania” – o wykorzystanych i straconych możliwościach rozwoju naszego kraju dyskutować będą przedstawiciele świata nauki, Kościoła i polityki
30 lat temu Polacy zdecydowali, że wolność jest najważniejsza. Niewątpliwie wprowadzenie w Polsce ustroju demokratycznego oraz stworzenie podstaw do rozwoju gospodarki rynkowej pozwoliło osiągnąć ważne narodowe cele. Jednocześnie, jako kraj uczący się demokracji, nie ustrzegliśmy się przed wieloma błędami, które podważały zaufanie obywateli do państwowych instytucji i polityków.
Jakie są zatem perspektywy rozwoju gospodarczego w Polsce? Czy wolność jest dana raz na zawsze? Jakie są pozytywne skutki okresu transformacji, a jakie zjawiska uczyniły koszty transformacji nadmiernie wysokimi? I w końcu co zrobić, aby wzajemna nieufność i niechęć była źródłem refleksji, która zrodzi koncept na odnowienie państwa – państwa, które potrafi wykorzystać potencjał i społeczną energię na rzecz wspólnego dobra?  Na te i wiele innych pytań odpowiedzą w czasie panelu dyskusyjnego inaugurującego cykl „W labiryncie świata” wybitni eksperci: o. Ludwik Wiśniewski OP, prof. Aleksander Hall, prof. Paweł Kowal oraz prof. Tadeusz Pomianek. Spotkanie odbędzie się 18 grudnia br., o godz. 17:00, w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego.

 

Spotkanie podzielone zostanie na trzy części. W pierwszej części spotkania, każdy z uczestników odniesie się do obszaru w ramach, którego będzie występował w charakterze eksperta.  Jako pierwszy głos zabierze Ojciec Ludwik Wiśniewski OP. Wystąpienie Ojca L. Wiśniewskiego dotyczyło będzie korzeni chrześcijaństwa oraz roli Kościoła w budowaniu wspólnej tożsamości europejskiej.  Profesor Paweł Kowal,  jako ekspert ds. polityki wschodniej, odniesie się do zagadnień związanych z budowaniem relacji z naszymi wschodnimi sąsiadami. Następnie prof. Aleksander Hall dokona krytycznej oceny zagadnień związanych z realizowaną polityką z krajami Europy Zachodniej. Część wprowadzającą do dyskusji zakończy wystąpienie prof. Tadeusza Pomianka, który odniesie się do kwestii związanych z rolą edukacji i nauki w procesie przemian gospodarczych i kształtowania polityki państwa.
W ramach drugiej części spotkania, realizowana będzie dyskusja między Panelistami, moderowana przez Wojciecha Bonowicza – felietonistę „Tygodnika Powszechnego”. W czasie dyskusji poruszony zostanie wątek dotyczący oceny skutków transformacji przez Polaków.
W ramach trzeciej, ostatniej części spotkania Paneliści odpowiadali będą również na pytania publiczności. Udział w spotkaniu jest bezpłatny pod warunkiem rezerwacji biletu.
Szczegóły na stronie wlabiryncieswiata.wsiz.pl
-----------------------------------------------------------------
W labiryncie świata” to kolejny cykl paneli dyskusyjnych, który realizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Klasztor Ojców Dominikanów  Rzeszowie we współpracy z„Tygodnikiem Powszechnym”. Współorganizatorem spotkania otwierającego pierwszą edycję cyklu będzie Fundacja „Tygodnika Powszechnego”.

Kamil Rościński pochodzący z gminy Zagórz ze srebrnym medalem Mistrzostw Polski w Kickboxingu w formule Oriental Rules.

Mistrzostwa Polski w Kickboxingu w formule Oriental Rules odbyły się w dniach 7-8 grudnia w Starachowicach. W pierwszym dniu Kamil wygrał walkę z zawodnikiem UKS Armia Polkowice Patrykiem Kłakiem oraz z zawodnikiem Palestry Warszawa Krzysztofem Pyrką dzięki czemu awansował do finału kategorii 71 kg.
W drugim dniu stoczył walkę z zawodnikiem Dragona Starachowice Karolem Mamerskim zdobywając srebrnym medal Mistrzostw Polski.