Aktualności

„50 lat na Połoninach”

13 stycznia 2012 r. w Sali Kameralnej MGOKiS w Zagórzu odbyła się promocja książki Błękitny krzyż na Połoninach. Monografia Grupy Bieszczadzkiej GOPR 1961-2011 – autorstwa Jana Jarosińskiego. Ta obszerna publikacja przedstawia półwieczną działalność Grupy Bieszczadzkiej GOPR, od momentu jej powstania do czasów współczesnych. Przybliża nam czytelnikom jak wyglądała praca ratowników wiele lat temu, a jak wygląda obecnie. Monografia przedstawia również sylwetki osób, które służyły i służą nadal w Grupie Bieszczadzkiej.

Czytaj więcej: „50 lat na Połoninach”

Nieco spóźniony, trochę zadyszany, jednak jak zawsze wzbudzający wiele emocji

Nieco spóźniony, trochę zadyszany, jednak jak zawsze wzbudzający wiele emocji. Któż to taki? Oczywiście Święty Mikołaj! Jak co roku pojawił się na specjalne zaproszenie Burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka i Dyrektor MGOPS w Zagórzu Sylwii Drozd. Okazją do zaproszenia była zabawa zorganizowana dla niepełnosprawnych dzieci. Zabawa mikołajkowa rozpoczęła się od wystąpienia Grupy Teatralnej „7 twarzy” z Poraża pod kierownictwem Pani Joanny Pisuli.

Czytaj więcej: Nieco spóźniony, trochę zadyszany, jednak jak zawsze wzbudzający wiele emocji

Wystawa

Wystawa gopr

Zwrot podatku akcyzowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Sawicki
informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,

  • w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji TUTAJ

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem ogłasza nabór kandydatów do odbycia KURSU KWALIFIKOWANEGO PIERWSZEJ POMOCY realizowanego w ramach projektu:

Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012”

Warunki uczestnictwa:

  • wiek – ukończone 18 lat,

  • członkostwo w organizacjach o profilu ratowniczym (OSP, GOPR, WOPR, PCK) lub czynna służba w formacjach typu: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna itp.

  • preferowani będą kandydaci z terenu Miasta i Gminy Zagórz

Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów kursantów na miejsce szkolenia. Zajęcia (75 godzin) złożone z części teoretycznej i praktycznej kończą się egzaminem państwowym dającym uprawnienia ratownika. Zgłoszenia (z wyjątkiem kandydatów z jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz!) zawierające: imię nazwisko, wiek, adres zamieszkania, kontakt telefoniczny i mailowy należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jzuba@zagorz.pl do dnia 19.01.2012r. (włącznie)
Ilość wolnych miejsc - 15. Rekrutacji dokona komisja w składzie:
Jerzy Barszcz – Prezes OSP Łukowe, Robert Gołkowski – Prezes Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Zagórzu oraz Jerzy Zuba – koordynator projektu. Szczegółowych informacji pod numerem tel. 505 168 353 udziela koordynator projektu.

1