Aktualności

OGŁOSZENIE: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

W bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami-uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata.
W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie, z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.
Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowaniew wysokości:

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE: Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

OGŁOSZENIE: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2012/2013

Informujemy, że zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Zagórz organizuje bezpłatny transport i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Zainteresowani rodzice/prawni opiekunowie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz proszeni są o złożenie wniosku o

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2012/2013

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od 2012-07-11 18:00:00 do 2012-07-12 15:00:00
Przebieg: Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym oraz lokalnych burz. Prognozowana wysokość opadów od 20 do 30 mm, w burzach punktowo do 40 mm. Wiatr podczas burz osiągnie w porywach do 75 km/h. Miejscami możliwy grad.
Prawdopodobieństwo: Intensywne opady deszczu 85%, Burze z gradem 80%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2012-07-11 11:46:00