Aktualności

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem ogłasza nabór kandydatów do odbycia KURSU KWALIFIKOWANEGO PIERWSZEJ POMOCY realizowanego w ramach projektu:

Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Współpracy „Bieszczady 2012”

Warunki uczestnictwa:

  • wiek – ukończone 18 lat,

  • członkostwo w organizacjach o profilu ratowniczym (OSP, GOPR, WOPR, PCK) lub czynna służba w formacjach typu: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna itp.

  • preferowani będą kandydaci z terenu Miasta i Gminy Zagórz

Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów kursantów na miejsce szkolenia. Zajęcia (75 godzin) złożone z części teoretycznej i praktycznej kończą się egzaminem państwowym dającym uprawnienia ratownika. Zgłoszenia (z wyjątkiem kandydatów z jednostek OSP z terenu Gminy Zagórz!) zawierające: imię nazwisko, wiek, adres zamieszkania, kontakt telefoniczny i mailowy należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: jzuba@zagorz.pl do dnia 19.01.2012r. (włącznie)
Ilość wolnych miejsc - 15. Rekrutacji dokona komisja w składzie:
Jerzy Barszcz – Prezes OSP Łukowe, Robert Gołkowski – Prezes Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Zagórzu oraz Jerzy Zuba – koordynator projektu. Szczegółowych informacji pod numerem tel. 505 168 353 udziela koordynator projektu.

1

ZAPROSZENIE

Wystawa gopr1

TRUCIZNY Z DOMOWEGO KOMINA

Na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego pod tytułem „Trucizny z domowego komina”, mającego na celu uświadomienie mieszkańcom, że spalanie odpadów w piecach oraz kotłach domowych jest źródłem emisji substancji toksycznych do powietrza, które mają wpływ na nasze zdrowie.JASEŁKA

JASELKA-01

PRECZ Z AZBESTEM!

Zakończyły się prace związane z usunięciem odpadów azbestowych z terenu Gminy Zagórz w 2011 r. Dzięki temu w powietrzu będzie mniej rakotwórczych włókien azbestu, a budynki będą wyglądać estetyczniej. Jest to realizacja zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Władze Zagórza od 2009 r. prowadzą akcję zbiórki odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z prywatnych posesji. Najczęściej są to eternitowe pokrycia dachowe. Podczas ubiegłorocznej akcji usuwania azbestu wpłynęło 30 wniosków od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagórz, dzięki czemu pozbyliśmy się 41,34 ton szkodliwych odpadów. W roku 2011 koszt przedsięwzięcia wyniósł 15 626 zł. Łącznie z 80 posesji na terenie Gminy Zagórz w latach 2009-2011 usunięto 105,44 ton azbestu.

Czytaj więcej: PRECZ Z AZBESTEM!

NOWE POMNIKI PRZYRODY W GMINIE ZAGÓRZ

dabGmina Zagórz złożyła wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie o dofinansowanie zabiegów pielęgnacyjnych przy okazałych pomnikach przyrody ożywionej rosnących na terenie naszej gminy.

Projektem objęto trzynaście (13) drzew uznanych za pomniki przyrody ożywionej, w tym niebywały okaz dębu szypułkowego o nazwie „Szumny” (obwód pnia 887 cm) rosnący w miejscowości Kalnica.

Czytaj więcej: NOWE POMNIKI PRZYRODY W GMINIE ZAGÓRZ