Aktualności

PRECZ Z AZBESTEM!

Zakończyły się prace związane z usunięciem odpadów azbestowych z terenu Gminy Zagórz w 2011 r. Dzięki temu w powietrzu będzie mniej rakotwórczych włókien azbestu, a budynki będą wyglądać estetyczniej. Jest to realizacja zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Władze Zagórza od 2009 r. prowadzą akcję zbiórki odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z prywatnych posesji. Najczęściej są to eternitowe pokrycia dachowe. Podczas ubiegłorocznej akcji usuwania azbestu wpłynęło 30 wniosków od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagórz, dzięki czemu pozbyliśmy się 41,34 ton szkodliwych odpadów. W roku 2011 koszt przedsięwzięcia wyniósł 15 626 zł. Łącznie z 80 posesji na terenie Gminy Zagórz w latach 2009-2011 usunięto 105,44 ton azbestu.

Czytaj więcej: PRECZ Z AZBESTEM!

NOWE POMNIKI PRZYRODY W GMINIE ZAGÓRZ

dabGmina Zagórz złożyła wniosek do WFOŚiGW w Rzeszowie o dofinansowanie zabiegów pielęgnacyjnych przy okazałych pomnikach przyrody ożywionej rosnących na terenie naszej gminy.

Projektem objęto trzynaście (13) drzew uznanych za pomniki przyrody ożywionej, w tym niebywały okaz dębu szypułkowego o nazwie „Szumny” (obwód pnia 887 cm) rosnący w miejscowości Kalnica.

Czytaj więcej: NOWE POMNIKI PRZYRODY W GMINIE ZAGÓRZ

Zimowisko w Muszynie

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje, że uczniowie w wieku 8 - 16 lat z Gminy Zagórz mogą zapisać się na zimowisko w Muszynie k/Krynicy. Zimowisko odbędzie się w dniach 28.01–06.02.2012 r.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie (przynajmniej przez jednego z rodziców) pełnego ubezpieczenia KRUS. Ponadto odpłatność za kolonię wynosi 150,00 zł od uczestnika.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, w związku z tym o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia w szkole, do której uczeń chodzi lub bezpośrednio w Zespole Obsługi Szkół w Zagórzu.

Kontakt: Joanna Bryndza tel. (13) 46 22 062 (w. 50).

Szwajcarski skarbiec

Gmina Zagórz – obok Krakowa i Lublina - znalazła się w gronie 11 polskich podmiotów, których wnioski zostały zarejestrowane w Funduszu Partnerskim programu Swiss Grant. Jest to szwajcarski program pomocy dla Polski, który ma służyć przede wszystkim rozwojowi demokracji lokalnej i edukacji obywatelskiej. Zagórz chce dzięki niemu rozwinąć działalność Młodzieżowej Rady Gminy, ożywić działalność lokalnych organizacji pozarządowych i wymienić doświadczenia z zakresu zarządzania gospodarką komunalną.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, najbardziej aktywna zagórska młodzież będzie miała okazję uczyć się od rówieśników w Szwajcarii i gościć ich u siebie.

Czytaj więcej: Szwajcarski skarbiec