Aktualności

„Podsumowanie transgranicznego projektu pn. "Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie"

                                                                                                          

„Podsumowanie transgranicznego projektu pn. "Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie"

W piątek 13.08.2021 r. w Zagórzu miało miejsce podsumowaniu zagórskiej części transgranicznego projektu: "Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie", realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach programu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska - Słowacja na lata 2014-2020 wspólnie z Powiatem Bieszczadzki (Partner Wiodący) oraz Miastem Medzilaborce i Miastem Giraltovce. Dzięki unijnemu wsparciu Zagórz wzbogacił się o mini - skansen kolejowy dedykowany Pamięci Obrońców Zagórskiego Węzła Kolejowego w Zagórzu z 1918 r. Uroczystości odbywające się pod honorowym patronatem Szefa Ministerstwa Obrony Narodowej uświetniła kompania honorowa 5 Batalion Strzelców Podhalańskich w Przemyślu i Zagórska Kolejowa Orkiestra Dęta. Wartę honorową przy obelisku upamiętniającym Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. wystawili Funkcjonariusze Posterunku Straż Ochrony Kolei w Zagórzu. Obecny był także poczet sztandarowy NSZZ "Solidarność" Pracowników PKP PLK ISE Zagórz. Zagórskie uroczystości zaszczycili swą obecnością m.in.: Piotr Uruski - Poseł na Sejm RP, Łukasz Kudlicki - Dyrektor Gabinetu Ministra Obrony Narodowej, Samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, delegacje Przedstawicieli Wojsko Polskie i innych służb mundurowych, kierownicy jednostek gminnych oraz mieszkańcy i turyści. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Medale za zasługi dla obronności kraju otrzymali: Ernest Nowak - Burmistrz Zagórza (srebrny), Zbigniew Bryndza - Naczelnik Sekcji Eksploatacji PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Zagórzu (brązowy) oraz Jerzy Zuba - pracownik UMiG Zagórz (brązowy). Uroczyste oddanie do użytku Skweru i obelisku dedykowanych Obrońcom Węzła Zagórskiego z 1918 r zwieńczyła impreza kulturalna na terenie OSiR "Zakucie" w trakcie, której licznie zgromadzona publiczność doskonale bawiła się przy muzyce Zespołu "Baciary".

Czytaj więcej: „Podsumowanie transgranicznego projektu pn. "Otwieramy wrota Karpat, dziedzictwo kulturowe łuku...

❗WAŻNY❗ KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY.

W piątek 13 sierpnia br. odbędzie się podsumowanie projektu „Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie ”, połączone z uroczystym oddaniem do użytku SKWERU PAMIĘCI OBROŃCÓW WĘZŁA ZAGÓRSKIEGO Z 1918 r. Uroczystości o godz. 12.00. zainauguruje Msza Święta w intencji Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. (Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu) Następnie ok. godz. 13.00 kolumna uczestników uroczystości przy asyście kompanii honorowej 5 BATALIONU STRZELCÓW PODHALAŃSKICH w Przemyślu i akompaniamencie Zagórskiej Kolejowej Orkiestry Dętej przemaszeruje ul. Piłsudskiego (ZAJMUJĄC PRAWY PAS JEZDNI) do Skweru Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. (obok Przychodni Zdrowia w Zagórzu, ul. Piłsudskiego 4) Od godzin porannych 13 sierpnia br. do zakończenia uroczystości na skwerze (ok. godz.15.00) PARKING PRZYLEGŁY bezpośrednio DO SKWERU BĘDZIE WYŁĄCZONY Z UŻYTKOWANIA. W tym czasie ruchem pojazdów i pieszych w obrębie Przychodni Zdrowia będą kierować służby porządkowe. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości będzie impreza kulturalna na terenie OSIR "Zakucie" (gwiazda wieczoru Zespół Baciary ) Zapraszając do uczestnictwa we wszystkich punktach programu imprezy prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb porządkowych.

UWAGA!! UTRUDNIENIA NA DROGACH NA TERENIE GMINY ZAGÓRZ

Jutro tj. 11.08.2021 przez Gminę Zagórz będzie przejeżdżał wyścig kolarski Tour de Pologne. W godzinach +/- 12:30-14:00 nastąpi całkowite zamknięcie wszystkich dróg głównych i dojazdowych na trasie wyścigu. Jeżeli chodzi o naszą gminę to będzie to odcinek Zahutyń - Zagórz - Tarnawa Dolna - Tarnawa Górna - do zjazdu na "Gruszkę". Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb porządkowych.

Zaproszenie na imprezę kulturalną

Już w piątek 13 sierpnia, nastąpi uroczyste podsumowanie projektu realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Programu Interreg Poland - Slovakia. Wydarzenie objęte Honorowym Patronatem przez Ministra Ministerstwo Obrony Narodowej dedykowane jest Pamięci Obrońców Węzła Zagórskiego z 1918 r. Po części oficjalnej przewidziano imprezę kulturalną, którą zwieńczy koncert Zespół Baciary. A zatem do zobaczenia w Zagórzu - Gościnnej Bramie Bieszczadów