Aktualności

OSP Zagórz ogłasza nabór na szkolenia z zakresu KPP!

Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu ogłasza nabór kandydatów do odbycia kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacji uprawnień, realizowanych w ramach projektu pn. Polsko – Ukraińska Akademia Bezpieczeństwa i Integracji Europejskiej – ”Zielone Bieszczady 2018” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Nabór adresowany jest do pracowników lub wolontariuszy jednostek i służb wspierających System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)  tj. m.in: GOPR, WOPR, OSP w KSRG, Policja, Straż Graniczna. Szczegółowy wykaz w/w podmiotów zawiera rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM prowadzony przez Wojewodę Podkarpackiego.
Uczestnictwo w kursie jest nieodpłatne. Organizator nie refunduje kosztów dojazdów kursantów na miejsce szkolenia oraz wyżywienia. Zajęcia (75 godzin) złożone z części teoretycznej i praktycznej kończą się egzaminem państwowym dającym uprawnienia ratownika. Szczegółowy harmonogram zajęć i egzaminu (realizacja do końca wakacji) zostaną ustalone podczas spotkania z beneficjentami. Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, wiek, reprezentowaną służbę/instytucję, zakres szkolenia (kurs lub recertyfikacja) oraz kontakt telefoniczny należy przesłać na adres mailowy ospzagorz998@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 (włącznie) 
 
Przesłanie oferty oznacza wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie ze standardami opisanymi w KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO.
Jerzy Zuba - koordynator projektu
tel. 505 168 353
 
 

KOLONIE LETNIE 2018

OFERTA PRZEZNACZONA DLA DZIECI ROLNIKÓW
DO 16 ROKU ŻYCIA – urodzonych po 1 stycznia 2002 r.!

Kolonie organizowane są w Ośrodku:

-  „Przy Plaży” przy ul. Leśnej 3, 76-002 Łazy
- „Polar” przy ul. Wczasowej 5 , 82-103 Stegna

Turnus trwa 11 dni (10 noclegów).

W założeniu pobytu na koloniach:

- wycieczki,
- ogniska,
- dyskoteki,

Wiele atrakcji dla dzieci!

Profesjonalna kadra opiekunów i animatorów zabaw czuwająca nad bezpieczeństwem dzieci.
Dopłata do kolonii letnich: 390,00 zł + 160,00 zł do transportu = 550,00 zł

  ORGANIZATOR:

Czytaj więcej: KOLONIE LETNIE 2018