Aktualności

Bartosz Głowacki - akordeonista pochodzący z Zagórza 22 listopada br. wydał swoją pierwszą płytę

Bartosz Głowacki - akordeonista pochodzący z Zagórza 22 listopada br. wydał swoją pierwszą płytę "Genesis" natomiast 6 września br. Londyńska grupa muzyczna Deco Ensemble, w której jednym z wykonawców jest Bartosz Głowacki miała premierę swojej drugiej płyty „Liquido”.

Bartosz jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej w Sanoku gdzie rozpoczął naukę po przewodnictwem Pana Grzegorza Bednarczyka a następnie u prof. Andrzeja Smolika. Po ukończeniu PSM w Sanoku wyjechał do Londynu na studia w Royal Academy of Music, które ukończył w 2016 roku z wyróżnieniem.

Zagórski akordeonista jest laureatem ponad 40 konkursów i festiwali zarówno w Polsce jak i w wielu innych krajach.

Płyta "Genesis" powstała dzięki Fundacji Zygmunta Zaleskiego i The City Music Fundation w Londynie. "Znajdują się na niej utwory muzyki baroku minimalizm w postaci kompozycji Arvo Parta, akordeonowa muzyka współczesna oraz tango Astora Piazzolli" - powiedział Bartosz Głowacki w wywiadzie dla Tygodnika Sanockiego.

Więcej informacji na: https://www.klasyka-podkarpacie.pl/wywiady/item/2239-z-bartoszem-glowackim-przed-premiera-plyty-genesis

Płytę można nabyć w Empiku lub na stronie wydawcy: www.dux.pl.

ZRÓB PIERWSZY KROK DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

ZRÓB PIERWSZY KROK DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

WSTĄP DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku,
ul. Przemyska 1,
 zaprasza wszystkich zainteresowanych służbą przygotowawczą.

Jest to oferta dla osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego, a chciałyby w przyszłości wstąpić w szeregi armii zawodowej. Szkolenie takie kończy się egzaminem oraz możliwością podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w Narodowych Siłach Rezerwowych, oraz umożliwia ubieganie się o przyjęcie do służby zawodowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Termin szkolenia: 07.01.2020 r. – 27.03.2020 r.

PODSTAWOWE WYMAGANIA:

 • wiek co najmniej 18 lat;
 • obywatelstwo polskie;
 • niekaralność za przestępstwa umyślne;
 • zdolność do czynnej służby wojskowej;
 • wykształcenie minimum gimnazjalne.

NA CZAS SZKOLENIA WOJSKO OFERUJE:

 • miesięczne uposażenie – 1095 zł brutto;
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie;
 • zwrot kosztów przejazdu na szkolenie i po jego zakończeniu
  do miejsca zamieszkania;
 • zniżkę w wysokości 78% na przejazdy pociągiem i środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego;
 • bezpłatna opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • odprawę na zakończenie szkolenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dany rok.

 Szczegółowe informacje dotyczące służby przygotowawczej uzyskać można w siedzibie WKU w Sanoku ul. Przemyska 1 lub pod numerami telefonu 261-156-645, 261-156-646, 261-156-648, 261-156-649 lub na e-mail: wkusanok@ron.mil.pl.

INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU DROGI

Powiat Sanocki informuje, iż w związku z realizacją inwestycji w ciągu drogi powiatowej Nr 2257R Tarnawa – Kalnica zostanie zamknięty i wyłączony z ruchu odcinek w km od 0 + 041 do 1 + 352, w dniach 26 – 27.11.2019 r. 

Uczestnicy ruchu proszeni są o przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją

Konkurs pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie” rozstrzygnięty!

Konkurs pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie” rozstrzygnięty!

Polsko-słowacka kapituła konkursowa w składzie: Pan prof. nadzw. dr hab. Robert Lipelt, Pani Ewa Baranowska, Pan Ladislav Jasik oraz Pan Vladimír Pasnišin w dniu 14 listopada 2019 r. dokonała indywidualnych ocen 14 prac plastycznych złożonych w ramach konkursu pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie” będącego częścią realizacji mikroprojektu pn. „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Czytaj więcej: Konkurs pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie” rozstrzygnięty!