Aktualności

PODKARPACKA LIGA DZIECI I MŁODZIEŻY W NARCIARSTWIE BIEGOWYM

Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych zaprasza na zawody pn. PODKARPACKA LIGA DZIECI I MŁODZIEŻY W NARCIARSTWIE BIEGOWYM – I RZUT; USTIANOWA, 19.01.2019 r PATRONAT HONOROWY PAN MAREK KUCHCIŃSKI – MARSZAŁEK SEJMU RP

 •      Termin i miejsce zawodów: Zawody odbędą się 19 stycznia 2019 r. na trasie im. Stanisława Nahajowskiego w Ustianowej Górnej

Biuro zawodów: Szkoła Podstawowa w Ustianowej, tel. 504189760

 •    Program zawodów:

18.01.2019

godz. 1700  -  weryfikacja i losowanie zawodników, program zawodów

19.01.2019

godz. 1030 – 1100   - wydawanie numerków startowych – trasa w Ustjanowej Górnej

godz.  1100   - Oficjalne Otwarcie Podkarpackiej Ligi Dzieci i Młodzieży w narciarstwie biegowym

godz. 1130 – start 1 zawodnika – trasa w Ustianowej Górnej

Dystanse i kategorie wiekowe:

 • Chłopcy (2011 i młodsi) – dystans 0,5 km
 • Dziewczynki (2011 i młodsze) – dystans 0,5 km
 • Junior/ki F (2009 2010) – dystans 1 km CL
 • Junior/ ki E (2007- 2008) – dystans 1,5 km CL
 • Junior/ki D  (2005 - 2006) – dystans 2 km CL
 • Junior/ki C (2003-2004) – dystans 3 km CL
 • Junior/ki B (2001- 2002) – dystans 3 km CL
 • Open kobiety (2000 i starsi) – dystans 5 km CL
 • Open mężczyźni (2000 i starsi) – dystans 5 km CL

Uwaga: dystanse mogą ulec zmianie – wszystko zostanie ustalone na odprawie technicznej

 •  Organizator zapewnia w trakcie trwania zawodów
 • ciepłe napoje i posiłek
 • medale i dyplomy 

komunikat_organizacyjny_podkarcka_liga_2019

Spotkanie z Gminną Radą Sportu ubiegłej kadencji

W dniu 11.01.2019 r. odbyło się spotkanie Gminnej Rady Sportu. Burmistrz Zagórza Ernest Nowak podziękował za 4 lata dobrej współpracy. Szczególne podziękowania złożył Panu Grzegorzowi Czepielowi – Przewodniczącemu Gminnej Rady Sportu oraz wszystkim zrzeszonym działaczom sportowym, wręczając im listy gratulacyjne.

NABÓR DO PROJEKTU PN. „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH W GMINIE ZAGÓRZ”

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy Zagórz prowadzi rekrutację na nieodpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Zagórz”.

W ramach projektu, każdy uczestnik szkolenia nauczy się m.in.:

- jak założyć profil zaufany dzięki któremu załatwimy sprawy w Urzędach
- jak korzystać z bankowości internetowej,
- jak będzie działała platforma https://eurzad.zagorz.pl/, dzięki, której każdy mieszkaniec będzie mógł wysłać pismo do urzędu, zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożyć wniosek o dowód osobisty, sprawdzić wysokość podatku od nieruchomości itp.,
- jak realizować zakupy przez Internet,
- jak rezerwować podróż,
- jak korzystać z usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia itp.  

Z projektu mogą skorzystać wszystkie osoby powyżej 25 roku życia zamieszkujące teren Miasta i Gminy Zagórz, które chcą wzbogacić swoje kompetencje cyfrowe.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nauczyć się SKUTECZNIE ZAŁATWIAĆ SPRAWY prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu BEZ WYCHODZENIA Z DOMU.

Planowane jest przeszkolenie 23 grup.
Liczebność grupy: max. 12 osób,
Czas szkolenia dla grupy: 12 godzin (4 dni po 3 godziny).
Termin: styczeń-marzec 2019.

Szkolenia będą odbywały się następujących placówkach na terenie Gminy Zagórz:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu (ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz)
- Gimnazjum w Zagórzu (ul. Wolności 10, 38-540 Zagórz)
- Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu - osiedle Zasław (ul. Filtrowa 34, 38-540 Zagórz)
- Świetlica Miejska w Zagórzu - osiedle Wielopole (ul. Batorego 102, 38-540 Zagórz)
- Dom Ludowy w Zahutyniu (Zahutyń 95, 38-500 Sanok)
- Szkoła Podstawowa w Łukowem (Łukowe 64, 38-516 Tarnawa Dolna)
- Dom Ludowy w Olchowej (Olchowa 26, 38-516 Tarnawa Dolna)
- Dom Strażaka w Czaszynie (Czaszyn 178, 38-516 Tarnawa Dolna)
- Gimnazjum w Tarnawie Dolnej (Tarnawa Dolna 28, 38-516 Tarnawa Dolna)
- Dom Ludowy w Porażu (Karpacka 45, 38-540 Zagórz)
- Świetlica w Morochowie (Morochów 46, 38-542 Rzepedź)
- Dom Strażaka w Mokrem (Mokre 46, 38-542 Rzepedź)

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do Projektu.

O przyjęciu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi załącznikami dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, u Sołtysów i Przewodniczących Osiedli oraz na:

http://www.zagorz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2786:regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-pn-rozwoj-kompetencji-cyfrowych-w-gminie-zagorz&catid=46&Itemid=215

 Projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Zagórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu Państwa oraz z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.