Aktualności

Projekt pn. "Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu wraz z zakupem wyposażenia sali widowiskowej"

 W ostatnim czasie wnętrze Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu ciągle się zmienia, a także zwiększa się jego funkcjonalność. Wszystko to, możliwe było dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach programu "Infrastruktura domów kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W okresie od 01.04.2020 r. do 30.11.2020 r. zrealizowane zostało zadanie pod nazwą "Remont pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu wraz z zakupem wyposażenia sali widowiskowej".  Założenia projektu zostały osiągnięte w całości, co wpłynęło na poprawę oferty kulturalnej oraz warunków sanitarnych w budynku. Pierwszym etapem działania były prace remontowe w garderobie polegające na położeniu płytek na posadzce, malowaniu ścian oraz montażu lustra i wieszaków. Zmodernizowano dwie toalety (jedna w garderobie, a druga przy wyjściu ewakuacyjnym), gdzie wymieniono płytki na posadzkach i ścianach oraz zakupiono nową armaturę. Odnowiona garderoba pozwoli artystom na komfortowe i profesjonalne przygotowanie się do występów scenicznych. Wyremontowano korytarz z wyjściem ewakuacyjnym tj. pomalowano ściany, a posadzkę wyrównano, aby umożliwić poruszanie się na wózku inwalidzkim. Ściany sceny zostały pomalowane na czarno, dzięki czemu montaż scenografii daje mocny kontrast i lepszy efekt wizualny. W remontowanych pomieszczeniach wymienione zostały wszystkie drzwi, a w sali widowiskowej zamontowano podwójne drzwi ewakuacyjne. Kolejnym etapem zadania, był zakup wyposażenia. Zainstalowano system klimatyzacji z funkcją ogrzewania, zarówno na scenie, jak i na widowni. Takie rozwiązanie poprawia komfort korzystania z obiektu osobom występującym oraz widzom, a także wprowadza oszczędności energii elektrycznej w okresie grzewczym. Komplet nowych kurtyn scenicznych, tj. kurtyna frontowa i tylna, kulisy boczne oraz drzwiowe sprawiają że pomieszczenie stało się bardziej przyjazne dla widzów, a kontrastowe kolory ożywiają scenę. Zakupiono nowoczesny sprzęt nagłośnieniowy, w skład którego wchodzi konsoleta cyfrowa, dwa stage boxy wraz z okablowaniem. Dzięki nagłośnieniu możliwa jest nie tylko realizacja koncertów wymagających artystów, ale także rejestracja występów oraz nagrania studyjne.  Nad sceną zawisło 12 reflektorów teatralnych Fresnel Led. Profesjonalne oświetlenie sceniczne nie razi artystów, a jednocześnie pozwala dojrzeć najdrobniejsze szczegóły podczas przedstawienia lub koncertu. Przeprowadzone zostało również specjalistyczne szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu, by móc korzystać w całości z jego potencjału. Dzięki realizacji zadania poprawione zostało zaplecze techniczne. Zastąpiono przestarzały sprzęt nowoczesnymi rozwiązaniami, co ułatwia realizację i polepsza jakość przedsięwzięć kulturalnych, takich jak spektakle czy koncerty. Remont toalet znacząco wpłynął na poprawę  warunków sanitarnych dla widzów i artystów. Przeprowadzona inwestycja w pomieszczeniach w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Zagórzu skutkuje większą atrakcyjnością oferty placówki, która pełni wiodącą rolę instytucji kultury na terenie Miasta i Gminy Zagórz.

Całkowity koszt realizacji zadania: 312 500,00 zł.

Kwota dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury: 250 000, 00 zł.

View the embedded image gallery online at:
http://zagorz.pl/index.php?limitstart=24#sigFreeId3110bef964

„Pielęgnacja pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Zagórz”

                                                                                                                                                             

Gmina Zagórz zrealizowała przedmiotowe zadanie przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W ramach zadania w 2020 r. wykonano zabiegi pielęgnacyjne przy 15 drzewach pomnikowych rosnących  w Zagórzu, Tarnawie Dolnej, Tarnawie Górnej, Łukowem, Kalnicy i Zahutyniu. Na realizację zadania została zawarta umowa pomiędzy Gminą Zagórz a WFOŚ i GW w Rzeszowie nr 4801/2020/OP/R/D z dnia 18.08.2020 r. Rzeczywisty koszt kwalifikowany zadania wyniósł 29160,00 zł. Kwota dotacji ze środków WFOŚ i GW na realizację zadania wyniosła 15000,00, natomiast środki pochodzące z gminy wyniosły 14160,00 zł.

Bezpłatne webinarium „Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy i II inwestycyjny POIR 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Bony na innowacje dla MŚP – etap I usługowy i II inwestycyjny POIR 2014-2020”.

Webinarium odbędzie się 02 grudnia 2020 r. od 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 01 grudnia 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (02 grudnia 2020 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w szczególności prowadzących działalność na terenie w województwa podkarpackiego.

Program webinarium:

    Etap I usługowy

- Przedmiot dofinansowania,
- Wysokość wsparcia,
- Wykonawcy usług,
- Kryteria wyboru projektów.

    Etap II inwestycyjny


- Przedmiot dofinansowania,
- Wysokość wsparcia,
- Zasady finansowania projektów
- Kryteria wyboru projektów.

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.
Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl