Aktualności

Ankieta na temat wędrowania

Turyści, wędrowcy! Na prośbę Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat wędrowania. Przekazane przez Was opinie  pomogą nam w przygotowaniu nowego produktu turystycznego pn. Wędrowanie bez plecaka.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6u9mEOTs4vwJflbg3JZRmLht5E3s2_9bzZuGGOvsjHK7Dxg/viewform

Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w ramach projektu pod nazwą „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej w Zahutyniu

Na podstawie uchwały Nr XL/204/2017 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 27 marca 2017 r., podjęta została decyzja, że Szkoła Podstawowa w Zahutyniu będzie obejmować strukturą organizacyjną klasy I-III.  Główną przeszkodą w realizacji postulatu utworzenia klasy IV jest zła sytuacja demograficzna którą obrazuje poniższa tabelka.

Prognozowana liczba uczniów w Szkole Podstawowej w Zahutyniu

 

*Klasa I

*Klasa II

*Klasa III

2016/2017

6

13

11

2017/2018

6

6

13

2018/2019

8

6

6

2019/2020

5

8

6

 *na podstawie statystyk z kilku ostatnich lat, liczba dzieci z do klas pierwszych kolejnych roczników uczęszczających  do SP Zahutyń nie przekracza 40-50 % liczby dzieci urodzonych w Zahutyniu.

Czytaj więcej: Informacja dotycząca Szkoły Podstawowej w Zahutyniu