Aktualności

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

Szczegóły na:https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2018-rok/2446,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2019.html

Jasełka 2019

Informacja dla rolników

 DOTYCZĄCA  ZWROTU  PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO ZUŻYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ w 2019 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej ma możliwość:

  • w terminie  od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r.  złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od  1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r. 

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosić będzie:

100,00 zł  x  ilość ha użytków rolnych

Dodatkowy limit przysługuje rolnikom, którzy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku byli posiadaczami bydła. Wówczas należy złożyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. w odniesieniu do sztuk bydła wynosić będzie:

30,00 zł  x  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Więcej informacji uzyskać można na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)

Wnioski należy składać :
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3 Maja 2
38-540 Zagórz
pok. 12  parter

Informacja dla rolników.pdf

Wniosek o zwrot podatku.pdf

Warsztaty tańca klasycznego - BALETU

Fot. Pixabay

Warsztaty tańca klasycznego (baletu) dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych od 1 do 8 klasy.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zagórzu zapraszają na spotkanie organizacyjne z Kamilem Frąckiem - tancerzem, choreografem, instruktorem tańca towarzyskiego 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek) godz. 16.30 - świetlica SP Nr 2 w Zagórzu.