Aktualności

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Zagórza

Podczas XXII Sesji Rady Miejskiej w Zagórzu, która odbyła się 22 lipca 2020 r. radni Rady Miejskiej w Zagórzu jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Zagórza - Ernestowi Nowakowi absolutorium za rok 2019.
Wzorem lat ubiegłych przyczynkiem do absolutoryjnej debaty stało się przedstawienie pozytywnych opinii: Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Zagórz za rok 2019 oraz analogicznego dokumentu RIO w sprawie sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z wykonania budżetu gminy za ubiegły rok.
Samorządowcy biorący udział w sesyjnej debacie pozytywnie ocenili proinwestycyjną specyfikę ubiegłorocznego budżetu, jak również wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Burmistrz Ernest Nowak dziękując za zaufanie podkreślał, że efektywne rozwiązywanie problemów naszej gminnej społeczności jest efektem dobrej współpracy z Radą Miejską oraz zaangażowania kadry urzędniczej. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zagórza za rok 2019 podjęta została jednogłośnie.

Czytaj więcej: Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Zagórza