Aktualności

Konfederacja Barska oraz jej związki z Zagórzem i Leskiem

Sejm RP uchwałą ustanowił rok 2018 - Rokiem Konfederacji Barskiej. Wyraził w niej nadzieję, że rocznicowe obchody "przyczynią się do przywrócenia temu pierwszemu polskiemu powstaniu narodowemu w obronie wiary i wolności należnego miejsca w dziejach Narodu".

W Zagórzu od początku roku odbywały się liczne spotkania i konkursy dotyczące właśnie Konfederacji Barskiej. 20 czerwca w Lesku odbyła się sesja popularno-naukowa zorganizowana przez Powiat Leski, Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Zagórzu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl objęli patronatem honorowym obchody 250 rocznicy zawiązania Konfederacji. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Kościele pw. Nawiedzenia NMP
w Lesku w intencji bohaterów Konfederacji Barskiej (1768-1772). Po nabożeństwie zostały złożone kwiaty pod tablicą-epitafium na cześć Franciszka Pułaskiego rotmistrza przemyskiego konfederata barskiego, który został pochowany w leskim kościele, w podziemiach kaplicy św. Antoniego.

Czytaj więcej: Konfederacja Barska oraz jej związki z Zagórzem i Leskiem

Przedłużenie konkursów na treść napisu na pomniku „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dorosłych, z terenu Podkarpacia

Regulamin

Organizatorzy konkursów:

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Cele konkursów dla młodzieży i dorosłych:

Celem konkursów jest zaproponowanie treści napisu, który mógłby zostać umieszczony na cokole pomnika „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu. Pomnik powstaje dla uczczenia 250 rocznicy powołania Konfederacji Barskiej i upamiętnienia jej ostatniej bitwy, która miała miejsce 29 listopada 1772 r. na polach nad Zagórzem.

Liczymy na inwencję twórczą uczestników lub skorzystanie z cytatów już istniejących, z podaniem imienia i nazwiska autora.

Zasady uczestnictwa w konkursach dla młodzieży i dorosłych:

Czytaj więcej: Przedłużenie konkursów na treść napisu na pomniku „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu dla uczniów...

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Zagórza!

W dniu 21 czerwca 2018 w Sali Narad Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Zagórzu, w której na ogólną liczbę 15 uczestniczyło 11 radnych. 
Głównym punktem sesji było rozpatrzenie sprawozdania finansowego  Gminy Zagórz za 2017 rok wraz z podjęciem stosownej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Zagórza za 2017 rok, która została przyjęta jednogłośnie.