Aktualności

Rejestr Danych Kontaktowych

Szanowni Państwo,

w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.
Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

„Zdalna Szkoła +”

Po raz kolejny Gmina Zagórz znalazła się na liście rankingowej Grantobiorców wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Tym razem w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” pozyskano środki zewnętrzne, które zrefundowane zostaną na poziomie 100% wydatków na sprzęt do edukacji zdalnej dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Grant obejmuje zakup 46 szt. tabletów oraz 22 szt. laptopów na kwotę blisko 105 000,00 zł.

NEWSLETTER STOWARZYSZENIA EUROREGION KARPACKI POLSKA

Dostępny jest kolejny numer newslettera publikowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, promujący ciekawe inicjatywy służące promocji regionu. Wśród anonsowanych w wydawnictwie przedsięwzięć transgranicznych na str. 5 znalazł się projekt "Cyfrowe oko -Innowacyjne spojrzenie na kulturę pogranicza" realizowany przez Gminę Zagórz wspólnie z Miastem Medzilaborce. 

http://www.karpacki.pl/…/defa…/4/840/1/newsletter_2_2020.pdf

Komunikat

Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami

                                                

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad naszym regionem, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy, w tym w ramach Tarczy antykryzysowej.

O pomoc powinni zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia. Mają możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty. Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają zainteresowanym informacji o pomocy o jaką mogą się ubiegać, oraz pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku o  ulgę lub umorzenie.

Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat wsparcia dla poszkodowanych, zapraszamy na dyżur telefoniczny w dniach 1-3 lipca 2020 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Eksperci z Oddziału ZUS w Jaśle będą udzielać informacji pod numerami telefonów 13 44 379 72, 13 44 629 17.

IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia

❗️IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia❗️

Od godz. 12:00 dnia 26.06.2020 do godz. 23:00 dnia 26.06.2020 na terenie Powiatu Sanockiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.