Aktualności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku wraz z Platformą Startową Unicorn Hub zaprasza na bezpłatne webinarium"Jak aplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub?”

Webinarium odbędzie się 25 listopada 2020 r. od 14:00 do 15.00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (25 listopada 2020 r.). 
W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.
Webinarium jest skierowane do osób z ciekawym pomysłem na innowacyjny biznes, którzy mogą otrzymać dofinansowanie nawet 1 mln zł ze środków z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Program webinarium:

14:00 – 14:10 Wprowadzenie w tematykę spotkania. Przedstawienie oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

14:10-14:50 Jak skutecznie postawić pierwszy krok na drodze do miliona-dobre praktyki w wypełnianiu wniosku aplikacyjnego

14:50 – 15:00 Sesja pytań i odpowiedzi

Organizator webinarium:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku

  1. Rynek 18, 38-500 Sanok
    tel.: 798 771 215, 798 771 640

e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Umów wizytę w urzędzie skarbowym – nowa usługa KAS rusza w całym kraju

  • Od 16 listopada 2020 r. usługa „Umów wizytę w urzędzie skarbowym" i nowy model obsługi podatników jest już dostępny w całym kraju.
  • Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu.
  • Zwiększy to bezpieczeństwo podatników i komfort przy załatwianiu spraw.

 „Nowa usługa, dzięki której nasz klient zarezerwuje spotkanie w urzędzie skarbowym, zaczyna działać w całym kraju. Dzięki usłudze i nowemu modelowi obsługi w urzędach skarbowych zapewnimy naszym klientom nie tylko większy komfort załatwiania spraw, ale też podniesiemy bezpieczeństwo wszystkich: podatników i naszych pracowników – mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

 „Oczywiście przypominam, że wiele spraw można załatwiać online, zwłaszcza że możliwości w tym zakresie są naprawdę szerokie. Jeśli jednak jest konieczna wizyta w urzędzie, umawiajmy się na nią z wyprzedzeniem, korzystając z nowej usługi lub telefonicznie" – dodaje szef KAS.

Jak się umówić na wizytę

W województwie podkarpackim już od dzisiaj podatnicy mają dostęp do formularza online, za pomocą którego mogą umówić wizytę na terminy od 17 listopada włącznie. Wizytę można umówić:

  • przez internet – możesz skorzystać z elektronicznego formularza dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub swojego urzędu skarbowego
  • telefonicznie – numery telefonów sprawdzisz na stronie www swojego urzędu skarbowego. Urząd Skarbowy w Sanoku: 13 46 16 355 oraz 13 46 16 356

Inne sposoby załatwiania spraw online

Zachęcamy do dalszego korzystania z dotychczasowych zdalnych form załatwiania spraw w urzędach skarbowych. Oprócz infolinii Krajowej Informacji Skarbowej i możliwości załatwienia swoich spraw podatkowych przez strony podatki.gov.pl i biznes.gov.pl, dostępne są też specjalne numery telefonów w urzędach skarbowych. Można je znaleźć na stronach internetowych urzędów w zakładce Kontakt.

Ważne: ze względu na sytuację epidemiczną do urzędu umawiajmy się tylko, jeśli jest to niezbędne, a wizytę zarezerwujmy przez internet lub telefonicznie. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego czekania w kolejce i zadbamy o bezpieczeństwo swoje i pracowników urzędów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI OZE

Szanowni Państwo,

W związku zamontowaniem na Państwa budynkach mikroinstalacji, w załączeniu przesyłamy informacje jakie wady urządzeń wychodzą poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy instalacji. Niniejszy dokument zawiera również  cennik usług niegwarancyjnych oraz wykaz prac dodatkowych, które nie podlegają gwarancji i będą realizowane odpłatnie.

Przypominany, iż zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 2019.06.26 prawo budowlane (DZ.U.2019 poz. 1186 t.j.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W badaniu instalacji elektrycznej wykonywane jest sprawdzenie poprawności funkcjonowania zabezpieczeń prądowych w każdym gniazdku, stan izolacji elektrycznej przewodów i uziemień instalacji elektrycznej. Wyżej wymieniony protokół o kontroli okresowej instalacji elektrycznej, będzie gwarantem do wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia instalacji.

Do pobrania zaktualizowany cały dokument:

Informacja FlexiPower Group

Pismo dot. cennika usług niegwarancyjnych

Cennik usług fotowoltaika

Cennik usług kolektory słoneczne

Cennik usług kotły

 

Święto Niepodległości

W dniu dzisiejszym o godz. 09.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu odprawiona została Msza Św. w intencji Ojczyzny, po której Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu Czesław Łuc oraz Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak w imieniu mieszkańców złożyli kwiaty pod Krzyżem Powstańczym w Zagórzu.
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gminie Zagórz z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne nie mogły mieć tradycyjnego charakteru z powszechnym udziałem mieszkańców.

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gminie Zagórz

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne tegoroczne obchody Święta Niepodległości w Gminie Zagórz nie będą mogły mieć tradycyjnego charakteru z powszechnym udziałem mieszkańców. W dniu 11 listopada 2020 r. o godz. 09.00 w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu odprawiona zostanie Msza Św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakończeniu w imieniu społeczności Miasta i Gminy Zagórz kwiaty pod Krzyżem Powstańczym w Zagórzu złożą: Czesław Łuc - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu oraz Ernest Nowak – Burmistrz Zagórza.
Zachęcamy, aby pomimo niesprzyjających okoliczności w dniu wyjątkowym dla historii naszej Ojczyzny dawać wyrazy naszego patriotyzmu poprzez wywieszenie biało-czerwonych flag oraz uczestnictwo w wydarzeniach patriotycznych transmitowanych w mediach.

INFORMACJA - MGOPS

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, że wniosek o żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego można otrzymać w siedzibie MGOPS w Zagórzu przy ul. Targowej 5 lub pobrać ze strony internetowej: http://www.mgopszagorz.naszops.pl/ 🌐
Wniosek o wydanie zaświadczenia należy składać w MGOPS w Zagórzu.
Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze” 🌎. W Gminie Zagórz zaświadczenia są wydawane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zaświadczenia wydawane mają być w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie.
Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.
W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
⚠️ Jak można złożyć wniosek o wydanie takiego zaświadczenia? 📄
✅dostarczyć osobiście 🚹🏢,
✅ wysłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Targowa 5, 38-540 Zagórz 📩🏤
✅wysłać elektronicznie - taki wniosek musi być podpisany elektronicznym podpisem 💻📧
📎 Wzór wniosku został ustalony w rozporządzeniu ministra klimatu, które publikujemy w załączniku na stronie internetowej http://www.mgopszagorz.naszops.pl/n,program-czyste-powietrze 🌐
☎️ Szczegółowe informacje są udzielane pod numerem telefonu 13 46 23 373