Aktualności

Spotkania z rodzicami dotyczące projektu pn. "Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz"

W związku z realizacją projektu pn. "Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz" zapraszamy rodziców dzieci mających uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w Porażu, Zahutyniu, Tarnawie Dolnej oraz w Przedszkolu Samorządowym w Zagórzu w roku szkolnym 2018/2019 na spotkania informacyjne dotyczące ww. projektu, podczas których będzie można złożyć formularze zgłoszeniowe do projektu w ramach, którego dzieci będą mogły skorzystać z zajęć dodatkowych z logopedii, rytmiki oraz z zajęć aktywizujących.

Spotkania odbędą się:
- w Szkole Podstawowej w Porażu - 21.08.2018 r. godz. 16.30

- w Przedszkolu Samorządowym w Zagórzu - 23.08.2018 r. godz. 17.00

- w Szkole Podstawowej w Zahutyniu - 24.08.2018 r. godz. 17.00

- w Szkole Podstawowej w Tarnwie Dolnej - 24.08.2018 r. godz. 18.00

"Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz" to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który opiewa na łączną wartość: 759 287,50 zł z czego dofinansowanie wynosi: 683 307,50 zł.

W ramach projektu powstał nowy Ośrodek Wychowania Przedszkolnego oraz zostaną utworzone dodatkowe miejsca w istniejących przedszkolach. „Szczęśliwe przedszkolaki” będą mogły skorzystać z dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Projekt obejmuje wsparciem dzieci uczęszczające do następujących Ośrodków Wychowania Przedszkolnego: Przedszkole Samorządowe w Zagórzu, OWP przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Porażu, OWP przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Tarnawie Dolnej, OWP przy Szkole Podstawowej w Zahutyniu.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Zagórz, doposażenie i realizacja dodatkowych zajęć w istniejących OWP na terenie gminy.

Umowa na most w Morochowie podpisana!

W dniu 16 sierpnia br. została zawarta umowa na wykonanie tytułowego zadania pomiędzy Gminą Zagórz a Konsorcjum dwóch firm z siedzibą w Będzinie powołanym przez Azi-Bud sp. z o.o. (lider) i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” sp. z o.o. (partner)

Wybudowany zostanie most o długości 80 m kosztem 6,2 mln zł. Na realizację zadania Gmina Zagórz uzyskała dofinansowanie od Wojewody Podkarpackiego w kwocie 4 172 146 zł z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Ponadto wsparcie finansowe w wysokości 300 000 zł zobowiązał się przekazać również Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Dokładna nazwa anonsowanej tu inwestycji opiewającej na kwotę blisko 6,2 mln złotych brzmi „Budowa kładki pieszo – jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów”. W myśl zapisów umowy budowa obiektu ma zostać zrealizowana do 15 grudnia 2018 r. Pierwsze symboliczne łopaty pod długo wyczekiwaną przez mieszkańców przeprawę będą wbite podczas uroczystej inauguracji inwestycji, która odbędzie się 30 sierpnia 2018 r.

- Wydarzenie to będzie dobrą okazją, aby podziękować wielu osobom i instytucjom, bez których wsparcia realizacja inwestycji przekraczającej możliwości finansowe zagórskiego samorządu nie byłaby możliwa – podkreśla burmistrz Zagórza Ernest Nowak.