Aktualności

Szanowni Państwo – kierowcy i mieszkańcy Powiatu Sanockiego

Apelujemy i prosimy!

Dla Państwa informacji przekazujemy kilka ważnych przyczyn, które najczęściej występują podczas rejestracji/przerejestrowania Waszych pojazdów i powodują dla Was kłopoty, a po ich usunięciu wcześniej, proces rejestracji/wyrejestrowania przebiegłby bez zdenerwowania i odbył się „za jednym podejściem do okienka”. Najczęstsze przyczyny konieczności ponownego zapisania się do kolejki po żeton to:

 • Błędy w fakturach i umowach przeniesienia własności ( pomyłki w VIN, adresowe, brak podpisów współwłaścicieli ) dostarczanie kserokopii umów, faktur, postanowień
  o dziedziczeniu - zamiast oryginałów
 • Brak ważnych badań technicznych pojazdów, konieczność wykonania badania dodatkowego w przypadku zakupu auta po kolizji lub po elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję
 • Brak wydanej wcześniej karty pojazdu, polisy OC, upoważnień od współwłaścicieli, którzy nie stawili się przy okienku, czy tablic rejestracyjnych, które należy zdać przy przerejestrowaniu pojazdu spoza powiatu sanockiego lub przy jego złomowaniu, czasowym wyrejestrowaniu
 • W przypadku pojazdów z zagranicy często brakuje potwierdzenia zapłaconej akcyzy, co uniemożliwia wydanie tablic na przejazd do wykonania badania technicznego; niewłaściwie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego dokumenty, czy błędy w zaświadczeniu od diagnostów też powodują, że trzeba ponownie stawić się do rejestracji

     Gdyby nie te przyczyny, rejestracja trwałaby krótko i nie powodowała nerwowości u klientów, którzy często wręcz wymuszają na pracownikach Wydziału wydanie tymczasowego dowodu rejestracyjnego. Dlatego apelujemy, aby zaglądać na nasze strony internetowe, gdzie opisane są wszelkie procedury, wymagane dokumenty do każdej z czynności:

Czytaj więcej: Szanowni Państwo – kierowcy i mieszkańcy Powiatu Sanockiego

PRZY FILMIE O TURYSTYCE

                             

W czwartek 28 lutego br. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu odbył się pokaz filmu pt. „Polsko – słowackie podróże w czasie” zrealizowanego w partnerstwie z miastem Medzilaborce w ramach ubiegłorocznej edycji unijnego programu Interreg.
Projekcja z udziałem przedstawicieli zagórskiego samorządu, Lasów Państwowych, przewodników turystycznych, dziennikarzy, gestorów bazy noclegowej oraz właścicieli biur turystycznych dała asumpt do ożywionej i twórczej dyskusji na temat uatrakcyjnienia oferty turystycznej Gminy Zagórz. Co ciekawe analogiczne forum po raz pierwszy odbyło się w Zagórzu 3 lata temu w bardzo zbliżonej obsadzie personalnej. Jego uczestnicy postulowali wówczas uporządkowanie i uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej centrum Zagórza. Ten ambitny postulat doczekał się realizacji w formie skweru zlokalizowanego przy siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu z centralnym punktem w postaci pomnika Nieznanego Konfederata Barskiego. Budowę monumentu powstałego w dużej mierze dzięki funduszom zewnętrznym (m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wsparły również finansowo m.in. Lasy Państwowe. Fakt ten przypomniała prowadząca spotkanie Ewa Baranowska witając wśród zaproszonych gości Piotra Łańskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Komańcza oraz Zbigniewa Pawłowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko.
- Wsparliśmy budowę pomnika Nieznanego Konfederata Barskiego w Zagórzu gdyż tego rodzaju inicjatywy dają nam możliwości łączenia naszej działalności w zakresie ochrony przyrody z promocją turystyki i edukacją historyczną. Szlak turystyczny obejmujący miejsca związane z Konfederacją Barską cieszyłby się na pewno dużą popularnością stwarzając pretekst do jednoczesnego poznawania atrakcji przyrodniczych. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i współpracę – zapewnił Zbigniew Pawłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko.

Czytaj więcej: PRZY FILMIE O TURYSTYCE

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY

Szanowni Państwo,

Wektor Szymon Trzemżalski w w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze  ogłasza rekrutację do projektu „Superwoman na rynku pracy”.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) prosimy przesyłać na adres: Wektor Szymon Trzemżalski, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Kobiety powyżej 29 roku życia
 • osoby mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
 • osoby niepracujące, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bądź bierne zawodowo

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • osobom nie posiadającym kwalifikacji,
 • osobom bez doświadczenia zawodowego,
 • osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną.

Oferujemy:
- 5-cio miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł/m-c)
- szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 zł/godz.)
- doradztwo zawodowe
- konsultacje z psychologiem
- pośrednictwo pracy
- catering
- zwrot kosztów dojazdu
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Więcej informacji pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com).

REGULAMIN

FORMULARZ

Rekrutacja do projektu “(Re)start zawodowy”

Szanowni Państwo,

Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze  ogłasza rekrutację do projektu “(Re)start zawodowy”.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) prosimy przesyłać na adres: Wektor Szymon Trzemżalski, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • osoby powyżej 29 roku życia
 • osoby mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
 • osoby niepracujące, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bądź bierne zawodowo
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie na poziomie ISCED 3 –  wykształcenie ponadgimnazjalne:  kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej do których zaliczamy: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, uzupełniające Liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • osobom nie posiadającym kwalifikacji,
 • osobom bez doświadczenia zawodowego,
 • osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną.

 

Oferujemy:
- 5-cio miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł/m-c)
- szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 zł/godz.)
- doradztwo zawodowe
- konsultacje z psychologiem
- pośrednictwo pracy
- catering
- zwrot kosztów dojazdu
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Więcej informacji pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com)

REGULAMIN

FORMULARZ REKRUTACYJNY