Aktualności

Zagórz i Dydnia stawiają na OZE!

Gminy Zagórz i Dydnia złożyły do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kosztów realizacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ZAGÓRZ I  GMINIE  DYDNIA”. Inicjatywa ma służyć poprawie stanu środowiska naturalnego oraz obniżeniu kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie partnerskich samorządów.
Realizacja projektu polegać będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, a w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wyszczególnione tu działania projektowe będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym).
Proekologiczne i innowacyjne działania samorządów Zagórza i Dydni spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych środowisk. Na terenie Gminie Zagórz projekt obejmie łącznie 517 gospodarstw domowych, w których zostanie zainstalowane:
- 263 szt. zestawów (o mocy od 1,1 do 7,15 kW) paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,905 MW;
- 327 szt. instalacji kolektorów słonecznych (o mocy 1,63 kW każdy) o łącznej mocy 1,197 MW;
- 80 szt. pomp ciepła (o mocy od 3 do 10 kW) o łącznej mocy 0,240 MW;
- 92 szt. kotłów na biomasę (o mocy od 15 do 30 kW) o łącznej mocy 1,675 MW.

W przypadku Gminy Dydnia właściciele 164 gospodarstw domowych zgłosili zapotrzebowanie na:
- 65 szt. zestawów (o mocy od 1,1 do 7,15 kW) paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,279 MW;
- 98 szt. instalacji kolektorów słonecznych (o mocy 1,63 kW każdy) o łącznej mocy 0,431 MW;
- 15 szt. kotłów na biomasę (o mocy od 15 do 30 kW) o łącznej mocy 0,300 MW.

Ocena przedstawionego tu projektu  przewidywana jest na lipiec 2017 r. W przypadku uzyskania dofinansowania zostanie podpisana umowa z instytucją zarządzającą projektem. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż urządzeń instalacji OZE. Realizacja i rozliczenie całego zadania planowane jest na 2018 rok.

Zabytek Zadbany 2017

Kolejny etap za nami!
Dawny Zespół Klasztorny Karmelitów Bosych w Zagórzu został nominowany do konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany" 2017.
W dniach 28-30 marca 2017 w siedzibie NID w Warszawie odbyło się posiedzenie Jury, które wyłoniło 17 spośród 94 zgłoszonych obiektów.
Laureaci konkursu zostaną przedstawieni na uroczystej gali Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która odbędzie się 19 kwietnia br. w operze Nova w Bydgoszczy.
Więcej informacji: http://www.nid.pl/…/Dla_wlascicieli_i…/Aktualnosci/news.php…

Fot. Maciej Kuczma

 

„Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia”

Projekt „Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia” o numerze: POWR.02.18.00-00-0036/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Gać i partnerskie JST: Gmina Bukowsko, Gmina Fredropol, Gmina Zarszyn, Gmina Rokietnica, Gmina Jawornik Polski, Gmina Chorkówka, Gmina Jaśliska, Gmina Zagórz, Gmina Jedlicze, Gmina Wojaszówka oraz Certes Sp. z o.o. – Partner Zarządzający, będącego instytucją świadczącą wysokiej jakości szkolenia jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 11 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.09.16 - 28.02.18.

Termin realizacji projektu:

od: 2016.09.01 do: 2018.02.28

Wartość projektu:

Wartość projektu: 2 145 500,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 337 272,60 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości
  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
  • podniesienie kompetencji kadr JST (300 os w tym 186K) przez szkolenia z obszarów
    • a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
    • b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)
  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online w 11 ww. urzędach JST

Pierwsze Samorządowe Przedszkole w Zagórzu

        W trosce o przyszłość i wszechstronny rozwój najmłodszych mieszkańców Gminy Zagórz, już od 1 września 2017 roku w Zagórzu, w budynku przy ul. Wolności 10 rozpocznie działalność Samorządowe Przedszkole.
      Nowo powstała placówka funkcjonując w dwóch oddziałach zapewni opiekę pięćdziesięciorgu dzieciom w wieku od 3 do 5 lat. Liczebność poszczególnych oddziałów nie przekroczy 25 osób. Do realizacji zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych przedszkole posiada 3 funkcjonalne sale zabaw, salę gimnastyczną oraz plac zabaw. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne są obecnie adaptowane do wymogów wynikających z przepisów oświatowych. W estetycznie urządzonych salach znajdą się zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nad prawidłowym rozwojem dzieci w każdej grupie wiekowej czuwać będą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowatorskich metod i form pracy. W ofercie anonsowanej tu placówki znajdzie się również bogaty wachlarz zajęć dodatkowych uwzględniających oczekiwania rodziców i zainteresowania dzieci. Nabór do przedszkola rusza od 3 kwietnia br. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej www.zagorz.pl.

oprac. JZ