Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Nowy Zagórz I”

Uprzejmie informujemy, iż w okresie od 4 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu wyłożony jest projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o nazwie “NOWY ZAGÓRZ-I”. W dniu 21 grudnia 2017r. o godz. 1500odbędzie się dyskusja publiczna.

Uwagi do projektu planu będzie można składać do 22 stycznia 2018r. włącznie. Projekt MPZP „Nowy Zagórz I” zakłada możliwość lokalizacji w przestrzeni publicznej m.in. budynków usługowych, jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych o wysokości do 3 kondygnacji plus poddasze użytkowe. Inwestycje w ostatniej z wymienionych kategorii można realizować w ramach Rządowego Programu Mieszkanie Plus. Jego adresatami są przeciętne, polskie rodziny, borykające się z problemami mieszkaniowymi. Brak mieszkań dla młodych ludzi to jeden z największych bolączek w naszym społeczeństwie. Więcej szczegółów o programie można znaleźć na stronie https://mieszkanieplus.org.pl/

Zapraszamy do zapoznania się z projektem planu.

 

Łukasz Woźniczak

Sekretarz Miasta i Gminy Zagórz

 

 

Załączniki:

Nowy_Zagorz-I_projekt_uchwaly_opinie_uzg_20171016

Informacja