Aktualności

ZŁOTE GODY W GMINIE ZAGÓRZ

W dniu 23 października br. 28 par z terenu Miasta i Gminy Zagórz obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z rąk przedstawicieli władz samorządowych Miasta i Gminy Zagórz odebrali oni okolicznościowe medale Prezydenta RP.

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w „Hotelu nad Osławą” w Zagórzu.

Gospodarze spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Zagórzu w osobach Burmistrza Ernesta Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Łuca, powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za wkład jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Miasta i Gminy Zagórz.

Przy tak szczególnej okazji nie mogło zabraknąć również życzeń kolejnych lat małżeńskiego pożycia w szczęściu i dobrym zdrowiu. 

Po inauguracyjnych przemówieniach zagórskich samorządowców nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP. Miłym dopełnieniem uroczystości stał się występ artystyczny młodzieży przygotowany pod kierunkiem Joanny Pisuli.

W gronie par świętujących Złote Gody podczas wczorajszej uroczystości znaleźli się:

Czytaj więcej: ZŁOTE GODY W GMINIE ZAGÓRZ

Konkurs pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie”

Zachęcamy do udziału w konkursie pn. „Historia o polsko-słowackiej krainie”.

Konkurs jest częścią realizacji mikroprojektu pn. „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Celem konkursu jest:

  • rozpowszechnianie wiedzy historycznej Polski i Słowacji z uwzględnieniem wspólnych historycznych punktów odniesienia,
  • troska o zachowanie w pamięci potomnych postaci zasłużonych dla historii Polski i Słowacji,
  • rozbudzanie zainteresowań historią obu Państw,
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do swego kraju.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Zagórz oraz miasta Svidník na Słowacji w dwóch kategoriach wiekowych 8-11 i 12-15 lat. 

Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 12.11.2019 r. przekazując kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu wraz z pracą konkursową do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu (pok. nr 35, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz).

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz załącznikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK - KARTA ZGŁOSZENIA

POGLĄDOWE MODELE PLANU PNIA DRZEWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informacja „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

W związku z zamiarem ubiegania się przez Gminę Zagórz o dotację w ramach programu priorytetowego pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przekazywania informacji w zakresie gotowych do odbioru ilości odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, wytworzonych przez gospodarstwo rolne.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie i przesłanie załączonego wniosku drogą mailową na adres urzad@zagorz.pl lub dostarczenie do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, Kancelaria Ogólna (parter) do 15 listopada 2019 r. (piątek).

Wniosek do pobrania:

http://zagorz.pl/images/2019/Pazdziernik/wniosek.pdf

Dopłaty 2019: Ruszyła wypłata zaliczek. Także na poczet płatności PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła dzisiaj, 16 października, po raz czwarty w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i po raz pierwszy zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

Zaliczki w 2019 r. przekazywane są polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc. stawki, 85 proc - w przypadku płatności PROW.  

Warunkiem wypłaty zaliczek płatności obszarowych (płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna, płatność ekologiczna oraz premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa) jest zakończenie kontroli administracyjnej, a przy zaliczkach płatności bezpośrednich wymagane jest jeszcze zakończenie kontroli na miejscu.

Przekazywanie zaliczek zakończy się 30 listopada 2019 r., a od dnia 2 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Pula środków  przeznaczonych w 2019 r. na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się ok. 1,317 mln rolników.  Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to  ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskuje ok. 975 tys. rolników.

Podkarpackie Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej

W piątek 11 października br. w Sanockim Domu Kultury odbyła się uroczysta zbiórka z okazji podkarpackiego Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej (TOAW). Uroczystość stała się pretekstem do uhonorowania osób zasłużonych dla TOAW województwa podkarpackiego okolicznościowymi certyfikatami oraz statuetką generała Władysława Sikorskiego. W gronie wyróżnionych znalazł się m.in. Burmistrz Zagórza Ernest Nowak.