Aktualności

Kolejny Projekt Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa”

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” informuje mieszkańców Gminy Zagórz, że ponownie pozyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację 40.000,00 zł na realizację zadania z zakresu upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych pod nazwą: Aktywność dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam. Projekt ten opracowany przez Prezesa Stowarzyszenia Janusza Krajnika, uzyskał pozytywną ocenę i akceptację komisji konkursowej MSiT i będzie realizowany przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Zagórz, w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017r. Łączna wartość projektu wynosi 53.000,00 zł. Obszarem naboru do Projektu jest teren Gminy Zagórz. Już niebawem pojawią się szczegóły związane z naborem do poszczególnych zadań projektu. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, która obejmować będzie 4 aktywności: pływanie dla 90 osób(3 tury po30 osób) – 10 zajęć 1,5 godz. na basenie w Lesku, siatkówkę dla 20 osób 30 2-u godzinnych zajęć treningowych – sala gimnastyczna Gimnazjum i SP w Tarnawie Dolnej, aerobik-fitness-zumba łącznie dla 30-60 osób – jedna grupa – licząca min. 30, 40 1-no godzinnych intensywnych zajęć – sala gimnastyczna Gimnazjum w Tarnawie Dolnej oraz Nordic Walking 2 grupy 15 osobowe(poczatkujący i zaawansowani) po 30 1-no godzinnych zajęć w terenie. Tym razem oferta obejmuje osoby w różnym wieku od 2 lat do 40+ i starsi.

    Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Oferta może objąć 170 osób. Szczegóły dotyczące naboru pojawią się już niebawem. Zapraszamy

Czytaj więcej: Kolejny Projekt Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa”

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

W trosce o środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców, które decyduje o naszej teraźniejszości i przyszłości, zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, Uchwałą Nr LIV/355/2014 Rady Miejskiej w Zagórzu  z dnia 24 stycznia 2014 r. przyjęto „Program  usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagórz”, który zakłada usunięcie do 2032 r. - 158 560 m2 płyt azbestowo - cementowych z terenu naszej Gminy.

W roku 2016 r. korzystając z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM - Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW , Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" usunięto z terenu Gminy Zagórz łącznie 57,23 Mg wyrobów azbestowych.

Stawiając sobie za cel systematyczne oczyszczanie naszej Gminy z azbestu w 2017 r. planujemy kontynuować akcje usuwania azbestu, zabezpieczając na ten cel środki finansowe w budżecie Gminy przy jednoczesnym staraniu się o dofinansowanie z NFOSiGW i WFOSiGW. Dofinansowanie obejmuje koszty związane z demontażem, odbiorem, transportem i utylizacją wyrobów azbestowych. Nie obejmuje natomiast kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego.

W związku z powyższym osoby planujące w 2017 r. dokonać wymiany pokryć dachowych z azbestu lub poddać unieszkodliwieniu składowane materiały zawierające azbest, proszone są o składanie wniosków na w/w cel do dnia 3 marca 2017 r. włącznie.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu lub wysłać na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja 2. 
Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Zagórzu (Kancelaria Ogólna) lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu w zakładce ochrona środowiska.

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Państwem jest Stanisław Ball, pok. 31 II piętro.

Do pobrania:

Informacja

Wniosek o dofinansowanie - azbest 2017