Aktualności

Maseczki dla potrzebujących

W związku z dużym zainteresowaniem od czwartku 23.04. uruchamiamy do Państwa dyspozycji „terenowe punkty odbioru” maseczek w celu sprawniejszej dystrybucji.

Potrzebujących prosimy o informację na adres maseczki@zagorz.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr 13 4622189 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00).

W informacji należy podać:
- imię i nazwisko,
- nr telefonu,
- zadeklarować „terenowy punkt odbioru” (jeden z poniższych):

- Szkoła Podstawowa nr 1 Stary Zagórz
- Szkoła Podstawowa nr 2 Nowy Zagórz
- Szkoła Podstawowa w Czaszynie
- Szkoła Podstawowa w Łukowem
- Szkoła Podstawowa w Porażu
- Szkoła Podstawowa w Tarnawie Dolnej
- Szkoła Podstawowa w Zahutyniu
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mokrem (od piątku 24.04)

Maseczki można odbierać (jednorazowo) codziennie do wyczerpania zapasów w ilości 2 szt/osobę, od godziny 10.00 do 12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń do „terenowego punktu odbioru”. W imieniu zainteresowanych można odebrać poprzez inne osoby, w tym celu podczas zgłoszenia, oprócz swoich danych należy podać imię i nazwisko osoby odbierającej.
Przypominamy, że przed każdorazowym (w tym pierwszym) użyciem, maseczkę należy wyprać i wyprasować w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.


W związku z przekazywaniem maseczek ochronnych przez Gminę Zagórz, informujemy że podanie danych osobowych drogą telefoniczną lub e-mailową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Zagórz. 

MASECZKI DLA SENIORÓW

W związku obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych informujemy, że od dziś rozpoczynamy dystrybucję maseczek dla seniorów (60+) zamieszkujących teren Miasta i Gminy Zagórz.

W celu przekazania maseczki prosimy potrzebujących o informację na adres maseczki@zagorz.pl lub o kontakt telefoniczny pod nr 13 4622189 (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00).

W informacji należy podać:
- Imię i Nazwisko,
- kontakt zwrotny (nr telefonu)

Maseczki ochronne będą wydawane w miarę możliwości (decyduje kolejność zgłoszeń, maksymalnie 2 sztuki na osobę) oraz dostarczane w uzgodnieniu z potrzebującym pod wskazany adres. Będzie je można także odebrać w punkcie terenowym. O ostatecznym sposobie dystrybucji, miejscu i czasie powiadomimy z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku odbioru maseczek przez inne osoby należy przy zgłoszeniu, oprócz swoich danych, podać imię i nazwisko osoby odbierającej.


W związku z przekazywaniem maseczek ochronnych przez Gminę Zagórz, informujemy że podanie danych osobowych drogą telefoniczną lub e-mailową jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Zagórz. 

 

Maseczki dla seniorów

W związku obowiązkiem zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych informujemy, że od 16 kwietnia br. rozpocznie się dystrybucja maseczek dla seniorów zamieszkujących teren Miasta i Gminy Zagórz.
Szczegóły wkrótce.