Aktualności

NABÓR DO PROJEKTU PN. „ROZWÓJ KOMPETENCJI CYFROWYCH W GMINIE ZAGÓRZ”

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy Zagórz prowadzi rekrutację na nieodpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Zagórz”.

W ramach projektu, każdy uczestnik szkolenia nauczy się m.in.:

- jak założyć profil zaufany dzięki któremu załatwimy sprawy w Urzędach
- jak korzystać z bankowości internetowej,
- jak będzie działała platforma https://eurzad.zagorz.pl/, dzięki, której każdy mieszkaniec będzie mógł wysłać pismo do urzędu, zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożyć wniosek o dowód osobisty, sprawdzić wysokość podatku od nieruchomości itp.,
- jak realizować zakupy przez Internet,
- jak rezerwować podróż,
- jak korzystać z usług e-administracji m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia itp.  

Z projektu mogą skorzystać wszystkie osoby powyżej 25 roku życia zamieszkujące teren Miasta i Gminy Zagórz, które chcą wzbogacić swoje kompetencje cyfrowe.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nauczyć się SKUTECZNIE ZAŁATWIAĆ SPRAWY prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu BEZ WYCHODZENIA Z DOMU.

Planowane jest przeszkolenie 23 grup.
Liczebność grupy: max. 12 osób,
Czas szkolenia dla grupy: 12 godzin (4 dni po 3 godziny).
Termin: styczeń-marzec 2019.

Szkolenia będą odbywały się następujących placówkach na terenie Gminy Zagórz:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu (ul. Piłsudskiego 37, 38-540 Zagórz)
- Gimnazjum w Zagórzu (ul. Wolności 10, 38-540 Zagórz)
- Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu - osiedle Zasław (ul. Filtrowa 34, 38-540 Zagórz)
- Świetlica Miejska w Zagórzu - osiedle Wielopole (ul. Batorego 102, 38-540 Zagórz)
- Dom Ludowy w Zahutyniu (Zahutyń 95, 38-500 Sanok)
- Szkoła Podstawowa w Łukowem (Łukowe 64, 38-516 Tarnawa Dolna)
- Dom Ludowy w Olchowej (Olchowa 26, 38-516 Tarnawa Dolna)
- Dom Strażaka w Czaszynie (Czaszyn 178, 38-516 Tarnawa Dolna)
- Gimnazjum w Tarnawie Dolnej (Tarnawa Dolna 28, 38-516 Tarnawa Dolna)
- Dom Ludowy w Porażu (Karpacka 45, 38-540 Zagórz)
- Świetlica w Morochowie (Morochów 46, 38-542 Rzepedź)
- Dom Strażaka w Mokrem (Mokre 46, 38-542 Rzepedź)

Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w Projekcie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do Projektu.

O przyjęciu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi załącznikami dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, u Sołtysów i Przewodniczących Osiedli oraz na:

http://www.zagorz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2786:regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-pn-rozwoj-kompetencji-cyfrowych-w-gminie-zagorz&catid=46&Itemid=215

 Projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Zagórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu Państwa oraz z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

Szczegóły na:https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/turystyka/2018-rok/2446,Otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w-2019.html

Jasełka 2019