Aktualności

Dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Zahutyń”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 24.07.2018 r. Stowarzyszenie „Aktywny Zahutyń” podpisało umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni  w miejscowości Zahutyń”. 

Przedmiotowa operacja obejmuje swoim zakresem dostawę oraz montaż urządzeń typu:

 • Krzesełko do wyciskania;
 • Jeździec konny;
 • Masażer bioder i pleców;
 • Ławka skośna 2 stanowiskowa;
 • Orbiterek;
 • Twister 3 stanowiska
 • Surfer 2 stanowiska.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców Zahutynia poprzez budowę i udostępnienie urządzeń zewnętrznych siłowni.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia w miejscowości, zaspokajając potrzeby społeczne w zakresie sportu i rekreacji mieszkańców oraz pomaga w promowaniu wsi jako środowiska przyjaznego dla wszystkich.

Zadanie jest związane z realizacją grantu w ramach projektu grantowego pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Operacja pn.: „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rozwoju Rolnictwa i Wsi”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

Partnerzy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe

Wydatki ogółem 15 858,44 zł, w tym koszty kwalifikowalne 13 878,44 zł, wkład własny wynosi 1 980,00 zł.  

Zakres operacji:

 • przygotowanie dań oraz produktów tradycyjnej kuchni regionalnej;
 • zorganizowanie stoiska wystawienniczego i prezentacja dań kuchni regionalnej podczas XX Rykowiska Karpackiego w dniu 26 sierpnia 2018 r.;
 • organizowanie konkursu na najlepszą relację z wydarzenia promocyjnego;
 • promocja operacji podczas XX Rykowiska Karpackiego.

Gmina Zagórz położona jest w południowej części województwa podkarpackiego w powiecie sanockim. Nazywana Gościnną Bramą Bieszczadów, leży w bliskim sąsiedztwie z wschodnimi i południowymi sąsiadami: Ukrainą i Słowacją. Takie położenie sprawia że  13-tysięczna gmina charakteryzuje się wielokulturowością, co stanowi o jej ponadregionalnym znaczeniu, a będąc ostoją tradycji i kultury ludowej, troszczy się o dziedzictwo kulturowe regionu. Stąd Partnerzy KSOW pragną przekazywać wiedzę o walorach kulturowych małej Ojczyzny z pokolenia na pokolenie, pielęgnując je w nowych warunkach cywilizacyjnych.

Głównym celem operacji jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa zanikających elementów dziedzictwa kulturowego w postaci tradycyjnej kuchni regionalnej opartej na recepturach pochodzących z wielokulturowego obszaru Gminy Zagórz oraz przekazanie i utrwalenie tego dziedzictwa kulinarnego wśród młodego pokolenia.

Cele szczegółowe: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym dawne, tradycyjne smaki zagórskiego regionu, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocja produktów i producentów lokalnych oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszaru zagórskiego w rozwoju oferty turystycznej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przewidywanym efektem długookresowym będzie zachowanie lokalnych tradycji i kultury, kultywowanie tradycji i zwyczajów, pobudzanie aktywności mieszkańców i ich więzi
z miejscem zamieszkania, poprawa wizerunku zewnętrznego Gminy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego.

Konkurs na relację z wydarzenia promocyjnego w dniu 26 sierpnia 2018 r. pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs na relację z wydarzenia promocyjnego w dniu 26 sierpnia 2018 r. pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”  

Zachęcamy do udziału w konkursie na relację z wydarzenia promocyjnego pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”.

Konkurs jest częścią realizacji operacji pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz” dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa smaków regionu i utrwalanie zapomnianych tradycji związanych z kulinariami wielokulturowej gminy Zagórz a także kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej poprzez stworzenie relacji z wydarzenia promocyjnego.  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Zagórz. Wiek uczestników: 13-17 lat.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci:

 • Miejsce 1 – tablet
 • Miejsce 2 – głośnik bluetooth
 • Miejsce 3 – przenośny dysk twardy

Termin zgłoszenia: do 16 sierpnia 2018 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do regulaminu) złożonych do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu. 

Konkurs odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz załącznikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGULAMIN
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu

Informacja o wielkogabarytach

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu uprzejmie informuje mieszkańców Gminy o planowanej zbiórce odpadów wielkogabarytowych.
Mieszkańcy Gminy podczas zbiórki mogą bezpłatnie oddać to wszystko, co zalega im w domach. Zachęcamy do skorzystania z okazji i pozbycia się niepotrzebnych, starych przedmiotów m. in.:  kanap, materaców, poniszczonych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD (kompletnego), komputerów, laptopów, monitorów, drukarek, starych dywanów i wykładzin, wózków dziecięcych, zużytego sprzętu narciarskiego i sportowego, kołder, poduszek, zabawek dużych rozmiarów oraz innych odpadów wielkogabarytowych będących odpadami komunalnymi, które ze względu na swoje gabaryty nie mieszczą się w workach na śmieci.

Odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w ustalonym miejscu w dniu ich odbioru najpóźniej do godz. 7.00.

Harmonogram odbioru - pobierz