Aktualności

Dotacje dla przedsiębiorców

Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-006/19

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ projektu: Rozwój MŚP

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 października 2019 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 24 października 2019 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Czytaj więcej: Dotacje dla przedsiębiorców

Poprawa stanu technicznego miejscowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokre poprzez remont stolarki okiennej i instalacji elektrycznej

Gmina Zagórz realizuje projekt współfinansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 roku w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. W ramach zadania wymieniono  stolarkę okienną w ilości 18 szt oraz wykonano remont instalacji elektrycznej.  Przyznana pomoc finansowa wynosi 10 000,00 zł. Zakres powyższych prac przyczyni się do potrzymania tradycji i wzrostu integracji mieszkańców oraz zwiększy się zainteresowanie wspólnym życiem kulturalnym wsi i poczucie wspólnoty. Istotą operacji jest pobudzenie aktywności środowiska lokalnego, oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową specyfiką społeczną i kulturową. Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania świetlicy poprzez społeczność lokalną.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy posterunek Policji w Zagórzu

Wczoraj (24.09) odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy posterunek Policji w Zagórzu. Obiekt powstaje na działce zlokalizowanej w sąsiedztwie zagórskiego magistratu w ramach rządowego programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017 – 2020. Nowa siedziba Policji w Zagórzu będzie miała dwie kondygnacje o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 200 m.kw. Finał inwestycji planowany jest jesienią 2020 roku. W trakcie uroczystości Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie młodszy inspektor Stanisław Sekuła dziękował przedstawicielom zagórskiego samorządu w osobach: Ernesta Nowaka - Burmistrza Zagórza oraz Czesława Łuca - przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu za przekazanie działki pod inwestycję oraz duże zaangażowanie lokalnego samorządu w jej realizację. Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz oraz Poseł na Sejm Piotr Uruski byli zgodni, co do tego, iż przywracanie funkcjonowania i budowa nowych posterunków Policji na terenie całego kraju nie byłyby możliwe bez uruchomienia środków finansowych ze wcześniej wspomnianej puli rządowej. Gospodarz zagórskiej gminy podzielając opinię swoich przedmówców wyraził słowa uznania dla wszystkich osób, które przyczyniły się do rozpoczęcia budowy posterunku. Wśród adresatów tych podziękowań znalazł się m.in. Łukasz Kudlicki, który w listopadzie 2016 r. jako dyrektor gabinetu ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka w odpowiedzi na zaproszenie radnego Powiatu Sanockiego Jerzego Zuby wizytował obecną siedzibę Policji w Zagórzu.

View the embedded image gallery online at:
http://zagorz.pl/index.php?limitstart=48#sigFreeIddb1e3fc5b5