Aktualności

Burmistrz i Radni zaprzysiężeni. Prezydium i komisje stałe Rady Miejskiej obsadzone.

W trakcie inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Zagórzu VIII kadencji samorządu terytorialnego, która odbyła się 19 lutego 2018 r. urząd Burmistrza Zagórza oficjalnie objął Ernest Nowak oraz radni. Funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu objął Czesław Łuc. Jego zastępcami będą Ewa Rodkiewicz oraz Rafał Kielar.

Funkcję Przewodniczącego  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Finansów objął Krzysztof Bryndza. Ponadto w składzie tej komisji znaleźli się: Marek Kabala, Czesław Łuc, Rafał Kielar, Bogdan Antolak , Anna Łukowska, Krzysztof Giba, Grzegorz Chomniakiewicz.
Komisji Społeczno – Socjalnej będzie szefował Tomasz Pyrć. W skład tego gremium weszli: Daniel Dołżycki, Adam Malec, Ewa Rodkiewcz, Aneta Szczepek, Andrzej Jędrzejek oraz Józef Adamkiewicz.
Na czele Komisji Rewizyjnej stanął Adam Malec. Będzie w niej pracował razem z: Tomaszem Pyrciem, Józefem Adamkiewiczem, Danielem Dołżyckim i Krzysztofem Gibą.
Pracami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pokieruje Bogdan Antolak. W składzie komisji debiutującej od tej kadencji w polskich samorządach zaleźli się: Krzysztof Bryndza, Aneta Szczepek oraz Andrzej Jędrzejek.

Sesje rady obejrzysz online NA ŻYWO!

Od początku kadencji 2018-2023 sesje Rady Miejskiej w Zagórzu będzie można oglądać na żywo na stronie www.zagorz.pl

Obowiązek transmitowania, nagrywania i udostępniania nagrań z obrad rady miejskiej wprowadza nowelizacja ustaw samorządowych ze stycznia 2018 roku. Od pierwszej sesji nowej kadencji tj. od dnia 19 listopada br. sesje Rady Miejskiej w Zagórzu mieszkańcy obejrzą na żywo pod adresem: http://obradyonline.pl/live/YdIgm3mNed

Dla tych, którzy po relację z obrad będą chcieli sięgnąć później, przygotowane zostało archiwum nagrań. Materiały video z sesji będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz pod adresem: http://umig-zagorz.ires.pl/17830,17919,17920,28035/28035/