Aktualności

Gdy tradycja łączy się z nowoczesnością … - podsumowanie realizacji mikroprojektu „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza”

Dbałość o materialną spuściznę historii i kultury jest moralnym i patriotycznym obowiązkiem. Zadbane i atrakcyjnie wyeksponowane zabytki na całym świecie są kołami zamachowymi rozwoju lokalnych społeczności. Dawna zagórska siedziba Karmelitów Bosych staje właśnie przed taką, historyczną szansą. Przy zabytkowych murach klasztoru, w powstającym Centrum Kultury w Zagórzu w Sali konferencyjno-ekspozycyjnej umieszczone będą cyfrowe wersje obrazów powstałe w wyniku realizacji partnerskiego projektu pn. „Nowoczesne oblicza kultury pogranicza”. Projekt został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 ze słowacką organizacją pozarządową – Dukla Destination n.o. To już drugi wspólnie zrealizowany projekt, który pokazuje nowoczesne rozwiązania na miarę XXI wieku!  

Czytaj więcej: Gdy tradycja łączy się z nowoczesnością … - podsumowanie realizacji mikroprojektu „Nowoczesne...

Zakończenie konkursu na logo Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki

W nawiązaniu do konkursu na projekt logo Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki, informujemy, że komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody głównej. Na wniosek Burmistrza Zagórza wszyscy uczestnicy konkursu zostaną wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Informacja

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Dziś 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji wszystkim Dzieciom zwłaszcza tym z terenu Miasta i Gminy Zagórz życzymy dużo zdrowia, rodzinnego ciepła, radości, sukcesów w nauce oraz spełnienia wszystkich dziecięcych marzeń. Oby uśmiech od ucha do ucha zawsze promieniał na Waszych twarzach. Niech każdy Wasz dzień będzie przepełniony poczuciem bezpieczeństwa, miłością i przyjaźnią.

Ogłoszenie o naborze wniosków z działania 6.1 „Premie dla młodych rolników”

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej
na operacje typu
„Premie dla młodych rolników”
w ramach poddziałania
„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
w dniach od 3 czerwca 2020 r. do 1 sierpnia 2020 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U.
z 2018 r. poz. 759, poz. 1021; z 2019 r. poz. 760 oraz z 2020 r.  poz. 839).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

  • w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat;
  • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
  • rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy);
  • przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
  • najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpocznie jako kierujący prowadzenie działalności w gospodarstwie o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 000 euro i nie większej niż 150 000 euro oraz powierzchni użytków rolnych równej co najmniej powierzchni minimalnej tj. średniej krajowej lub wojewódzkiej (w województwach, w których średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie jest niższa od średniej krajowej);
  • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Pomoc przyznaje się w wysokości 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:

  • I rata wypłacana jest w wysokości 120 000 zł – po spełnieniu przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy i po złożeniu wniosku o płatność, który składa się w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • II rata wypłacana jest w wysokości 30 000 zł – po realizacji biznesplanu.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków z działania 6.1 „Premie dla młodych rolników”