Aktualności

Strerylizacja jest potrzebna!

Fundacja Wesoły Kundelek w Lesku wraz z Urzędem Miasta i Gminy Zagórz rozpoczyna akcję letniej sterylizacji i kastracji kotów. Koszt sterylizacji kotki to 60 zł, a kocurka 30zł, resztę dopłaca Fundacja wraz z Urzędem Miasta i Gminy Zagórz
Akcja rozpoczyna się od 1 lutego  i trwać będzie do końca marca.

Zapraszamy!!!

Zabiegi będą wykonywane w Gabinecie Weterynaryjnym ul. Piłsudskiego 48 zgodnie z umową zawartą z Urzędem Miasta i Gminy Zagórz. Zapisy pod numerem 605823821 wew 1 (proszę o cierpliwość)

Więcej informacji na stronie: Schronisko Wesoły Kundelek w Lesku

INFORMACJA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

POSIADJĄCYCH ZAINSTALOWANĄ POMPĘ CIEPŁA

w ramach projektu pn: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”.

 

Zgodnie z informacją uzyskaną od producenta pomp ciepła, Gmina Zagórz informuje, że na okres zimowy, należy zabezpieczyć kanały powietrzne (np. zdjąć z urządzenia lub zaślepić otwory wlotu i wylotu powietrza). Zapobiegnie to „wniknięciem” zimnego powietrza (mrozu)  do wnętrza urządzenia.  Brak tego typu zabezpieczenia spowoduje zamrożenie wody w obiegu wodnym wewnątrz pompy ciepła i w rezultacie pęknięcie czujnika przepływu. Wszystkie tego typu usterki nie będą kwalifikowane jako gwarancyjne. W związku z powyższym, prosimy mieszkańców do bezwzględnego zabezpieczenia kanałów powietrznych na okres zimowy.

KOMUNIKAT - UWAGA!

Ostatnio na terenie Gminy Zagórz pojawiły się osoby, które podając się na współpracowników urzędu, zbierają zapisy na instalację paneli fotowoltaicznych.

Stanowczo zaprzeczamy tym informacjom!.

Gmina Zagórz nie uczestniczy w żadnym nowym naborze dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Aktualne informacje na temat potencjalnych naborów realizowanych przez Gminę Zagórz, będą udostępniane na naszej stronie internetowej oraz profilu społecznościowym.

IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – czas start!

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów POLECA, ZAPRASZA I ZACHĘCA mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. Oddolne inicjatywy warte są zarówno popularyzacji jak i nagradzania. 

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Wykluczone są jednak te inicjatywy, które były już laureatami dotychczasowych edycji wojewódzkich i brały udział w konkursie ogólnopolskim. Sołectwa z województw: mazowieckiego i opolskiego zgłaszają się i biorą udział w edycjach wojewódzkich organizowanych przez urzędy marszałkowskie. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim. 

Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.

Na zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy czekamy do 8 lutego 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dokumentację należy złożyć pocztą tradycyjną na adres:

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

ul. Zofii Urbanowskiej 8

62-500 Konin

Można również dostarczyć ją osobiście bądź poprzez firmę kurierską.

 

Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem konkursu:

Grażyna Sędziak

tel. 797 901 112 (zawsze po 14.00)

e-mail: biuro@wss.konin.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją.

Dokumenty do pobrania dostępne są na: FUNDUSZE SOŁECKIE - SZANSĄ DLA WSI (funduszsolecki.eu)

XIII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu - Zagórz 2021

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu organizowany jest pod patronatem Marszałka Władysława Ortyla. W tym roku uroczystości wynikające ze stanu epidemii, odbyły się w ograniczonej formie. 27 stycznia pod zbiorową mogiłą w Zasławiu, w miejscu masowej egzekucji Żydów w obozie pracy i zagłady przedstawiciele samorządu uczcili pamięć pomordowanych.

Ruszyły konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ruszyly-konsultacje-projektu-planu-strategicznego-dla-wspolnej-polityki-rolnej

Webankieta dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planustrategicznego-dla-wpr.