Aktualności

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Zagórza poprzez utworzenie ogólnodostępnego skweru

W dniu 12.07.2018 r. Gmina Zagórz podpisała umowę o    dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Miasta Zagórza poprzez utworzenie ogólnodostępnego skweru”. 

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie ciągów pieszych z płyt brukowych oraz urządzenie nowej szaty roślinnej, zakup i zamontowanie  ławeczek, stolików, koszy na śmieci, stojaków na rowery. Dodatkowo  zaplanowane jest odwodnienie liniowe, oraz plantowanie z sianiem trawy.

Celem operacji jest  „Wzmocnienie i rozwój dziedzictwa kulturowego i wzrost świadomości historycznej na  terenie miasta Zagórza”.

Realizowana operacja pozwoli na podtrzymanie polskiej tradycji narodowej oraz pamięci o czasach minionych i zintensyfikowaniu tożsamości kulturowej i lokalnej. Oprócz aspektu historycznego i patriotycznego trudnym do przecenienia rezultatem realizacji zadania będzie uporządkowanie i uatrakcyjnienie centrum Zagórza, gdzie brak jest miejsca sprzyjającego integracji społecznej i rekreacji.

Zadanie jest współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

INFORMACJA

ODNAWIANE ŹRÓDŁA ENERGII DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZAGÓRZ I GMINY DYDNIA

Informujemy, że w dniu 28.06.2018 roku otwarto oferty przetargowe na realizację zadania na dostawę i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmin Zagórz i Dydnia. W chwili obecnej trwa ich ocena.  Informację o rozstrzygnięciu przetargu przekażemy po zakończeniu wszystkich czynności przetargowych.