Aktualności

PRZY FILMIE O TURYSTYCE

                             

W czwartek 28 lutego br. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu odbył się pokaz filmu pt. „Polsko – słowackie podróże w czasie” zrealizowanego w partnerstwie z miastem Medzilaborce w ramach ubiegłorocznej edycji unijnego programu Interreg.
Projekcja z udziałem przedstawicieli zagórskiego samorządu, Lasów Państwowych, przewodników turystycznych, dziennikarzy, gestorów bazy noclegowej oraz właścicieli biur turystycznych dała asumpt do ożywionej i twórczej dyskusji na temat uatrakcyjnienia oferty turystycznej Gminy Zagórz. Co ciekawe analogiczne forum po raz pierwszy odbyło się w Zagórzu 3 lata temu w bardzo zbliżonej obsadzie personalnej. Jego uczestnicy postulowali wówczas uporządkowanie i uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej centrum Zagórza. Ten ambitny postulat doczekał się realizacji w formie skweru zlokalizowanego przy siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu z centralnym punktem w postaci pomnika Nieznanego Konfederata Barskiego. Budowę monumentu powstałego w dużej mierze dzięki funduszom zewnętrznym (m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) wsparły również finansowo m.in. Lasy Państwowe. Fakt ten przypomniała prowadząca spotkanie Ewa Baranowska witając wśród zaproszonych gości Piotra Łańskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Komańcza oraz Zbigniewa Pawłowskiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko.
- Wsparliśmy budowę pomnika Nieznanego Konfederata Barskiego w Zagórzu gdyż tego rodzaju inicjatywy dają nam możliwości łączenia naszej działalności w zakresie ochrony przyrody z promocją turystyki i edukacją historyczną. Szlak turystyczny obejmujący miejsca związane z Konfederacją Barską cieszyłby się na pewno dużą popularnością stwarzając pretekst do jednoczesnego poznawania atrakcji przyrodniczych. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i współpracę – zapewnił Zbigniew Pawłowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko.

Czytaj więcej: PRZY FILMIE O TURYSTYCE

SUPERWOMAN NA RYNKU PRACY

Szanowni Państwo,

Wektor Szymon Trzemżalski w w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze  ogłasza rekrutację do projektu „Superwoman na rynku pracy”.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) prosimy przesyłać na adres: Wektor Szymon Trzemżalski, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • Kobiety powyżej 29 roku życia
 • osoby mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
 • osoby niepracujące, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bądź bierne zawodowo

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • osobom nie posiadającym kwalifikacji,
 • osobom bez doświadczenia zawodowego,
 • osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną.

Oferujemy:
- 5-cio miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł/m-c)
- szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 zł/godz.)
- doradztwo zawodowe
- konsultacje z psychologiem
- pośrednictwo pracy
- catering
- zwrot kosztów dojazdu
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Więcej informacji pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com).

REGULAMIN

FORMULARZ

Rekrutacja do projektu “(Re)start zawodowy”

Szanowni Państwo,

Wektor Szymon Trzemżalski w partnerstwie z Andrzej Lubański Doradztwo Gospodarcze  ogłasza rekrutację do projektu “(Re)start zawodowy”.

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) prosimy przesyłać na adres: Wektor Szymon Trzemżalski, ul. Lawendowa 1, 35-605 Rzeszów

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

 • osoby powyżej 29 roku życia
 • osoby mieszkające na terenie województwa podkarpackiego
 • osoby niepracujące, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane lub niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bądź bierne zawodowo
 • osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie na poziomie ISCED 3 –  wykształcenie ponadgimnazjalne:  kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej do których zaliczamy: Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, uzupełniające Liceum ogólnokształcące; Technikum uzupełniające, Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji przyznawane są osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osobom z niepełnosprawnościami,
 • osobom nie posiadającym kwalifikacji,
 • osobom bez doświadczenia zawodowego,
 • osobom sprawującym opiekę nad osobą zależną.

 

Oferujemy:
- 5-cio miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie stażowe 1551,84 zł/m-c)
- szkolenia prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów (10,34 zł/godz.)
- doradztwo zawodowe
- konsultacje z psychologiem
- pośrednictwo pracy
- catering
- zwrot kosztów dojazdu
- bezpłatne materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi

Więcej informacji pod nr tel. 570-953-749 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: n.kloc@wektorwiedzy.pl; restart.zawodowy@gmail.com)

REGULAMIN

FORMULARZ REKRUTACYJNY