Aktualności

Ogłoszenie - przetarg ofertowy na demontaż i sprzedaż nieczynnego wyciągu narciarskiego orczykowego

Ogłoszenie

1. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ofertowy na demontaż i sprzedaż nieczynnego wyciągu narciarskiego orczykowego usytuowanego w obrębie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Zakucie” przy ul. Leśnej w Zagórzu.
2. Nazwa, typ, charakterystyka:
1) Producent: POLSPORT,
2) Typ: wyciąg orczykowy,
3) Rok budowy: 1984
4) Nr ser: bez numeru,
5) Stacja dolna z kołem napędowym:
a) silnik elektryczny 380V, 23,8 kW,
b) motoreduktor MTK-160, 11 kW
6) Stacja górna z kołem.
7) Podpory trasowe szt. 4 z krążkami prowadzącymi linę.
8) Lina stalowa nierdzewna 0 12 mm.
9) Odciągi.
10) Prędkość ok. 2 m/s
11) Różnica wysokości 70 m, przepustowość 400 osób/godz.
3. Opis wyciągu narciarskiego orczykowego:
Wyciąg orczykowy składa się ze stalowej liny bez końca, wprawianej w ruch obiegowy przez koło napędzane silnikiem elektrycznym. Podobne koło jednak bez napędu znajduje się na stacji górnej wyciągu. Do liny przyczepione są w pewnych odstępach specjalne zaczepy wyposażone w sprężynowy mechanizm zwijający linkę, gdy nie jest ona obciążona, na końcu której zamocowany jest orczyk. Pomiędzy dolnym i górnym kołem rozstawione są specjalne podpory wyposażone w krążki prowadzące linę tak, aby lina przebiegała nad ziemia na wysokości kilku metrów. Wyciąg orczykowy nie funkcjonuje, nie posiada odbioru TDT i GOPR. Na wyposażeniu wyciągu znajduje się 44 szt. orczyka typu talerzykowego.
4. Cena minimalna demontażu i sprzedaży wyciągu narciarskiego orczykowego 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie lub przesłanie oferty w terminie do dnia 03 sierpnia 2017 r. godz. 15.00 pod adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, w zaklejonej kopertce podpisanej „Przetarg na demontaż i sprzedaż nieczynnego wyciągu narciarskiego orczykowego”. Nie otwierać do 03 sierpnia 2017 r. Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w umowie.
7. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
8. Wszelkich informacji o sprzedawanym wyciągu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2 (Stanisław Ball) tel. 13 46-22-062 wew. 69.

Czytaj więcej: Ogłoszenie - przetarg ofertowy na demontaż i sprzedaż nieczynnego wyciągu narciarskiego orczykowego

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w rękach MKS Osławy Zagórz!

W ubiegłą niedzielę tj. 09.07.2017 r. na stadionach sportowych w Porażu i w Zagórzu odbyły się rozgrywki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Mecz finałowy pomiędzy MKS Osławą Zagórz a LKS-em Juventus Poraż rozpoczął się o godz. 16.30. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się wynikiem 1:0 dla Zagórza. Podczas drugiej połowy nastąpiło wyrównanie 1:1 a chwilę później na prowadzenie wyszedł Poraż z wynikiem 2:1. Nieoczekiwanie po bramce samobójczej Poraża nastąpił remis. Sytuację wykorzystała Osława Zagórz strzelając gola przed samym końcem spotkania zdobywając tym samym Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Najlepszym bramkarzem został Arkadiusz Mindur a najlepszym piłkarzem Paweł Osenkowski. Nagrody wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, Radny Rady Miejskiej a zarazem sołtys Poraża Krzysztof Bryndza oraz Prezes LKS Juventus Poraż Marcin Latusek.

Wszystkim drużynom serdecznie gratulujemy.

Zapraszamy do obejrzenia galerii po rozwinięciu artykułu.

Czytaj więcej: Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w rękach MKS Osławy Zagórz!

Program "PRZYJAZNY DOM" dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków Nr 3/2017 na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż  kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 17 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku.

Link do ogłoszenia o naborze pod którym znajdują się wszystkie szczegółowe informacje wraz z dokumentami:

http://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom/710-program-qprzyjazny-domq-nabor-wnioskow-nr-32017