Aktualności

Zagórski przewodnik na konkursowym topie! (POBIERZ w wersji elektronicznej)

Publikacja Gminy Zagórz pt. "Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko - słowacko-słowackiego pogranicza" zajęła III miejsce w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. W prestiżowym plebiscycie współorganizowanym  przez: Międzynarodowe Targi PoznańskieSamorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wzięło udział 78 uczestników, którzy zgłosili do oceny 131 tytułów (172 woluminy).  
 
Przeglądowi przygotowanemu przez Centralną Bibliotekę PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie patronowały tak szacowne osoby i instytucje, jak: Ministerstwo Sportu i TurystykiPolska Organizacja TurystycznaMarszałek Województwa WielkopolskiegoPolskie Towarzystwo Wydawców Książek, oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W dniach 1-2 grudnia 2017 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego jury w składzie: 
Katarzyna Podhorodecka (Ministerstwo Sportu i Turystyki), Liliana Topolnicka-Waszczuk(Polska Organizacja Turystyczna), Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek), Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki), Szymon Bijak (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK), Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK), Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW), Andrzej Palacz (WYDAWCA.com.pl), Alicja Gotowt-Jeziorska (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych PTTK), Andrzej Wielocha (Wydawnictwo PTTK „Kraj”) oraz Maria Janowicz(komisarz XXVI Przeglądu) dokonało oceny zgłoszonych publikacji w sześciu kategoriach: (albumy krajoznawcze, przewodniki, monografie oraz inne opracowania krajoznawcze, mapy i atlasy, wydawnictwa dla dzieci, informatory krajoznawcze). 
Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu: W zakresie walorów treściowych: jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej, język i styl wypowiedzi oraz użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej. W zakresie sztuki edytorskiej: opracowanie graficzne i estetyczne, staranność opracowania edytorskiego i oczywiście jakość poligrafii.
W kategorii przewodników finałowa klasyfikacja ułożyła się następująco:

Czytaj więcej: Zagórski przewodnik na konkursowym topie! (POBIERZ w wersji elektronicznej)

Zagórskie Jasełka 2018

W minione sobotnie i niedzielne popołudnie w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu w świątecznej atmosferze odbyły się zagórskie jasełka, przygotowane przez młodzież pod kierunkiem ks. Grzegorza Kwitka.
Poniżej prezentujemy galerię zdjęć - ROZWIŃ

Czytaj więcej: Zagórskie Jasełka 2018

Nowy rok, nowy budżet i inwestycje!


Fot. Pixabay

W dniu 28 grudnia 2017 w trakcie sesji budżetowej radni Rady Miejskiej w Zagórzu jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Zagórz na rok 2018. Zaplanowane w nim wydatki opiewają na kwotę 67.629.934,43 zł z czego 32% tj. 21.631.675,20 zł zostanie przeznaczone na inwestycje.

W budżecie Gminy Zagórz na 2018 r po stronie dochodów zapisano kwotę 66.104.670,01 zł (w tym dochody bieżące 50.381.100,00 zł, dochody majątkowe 15.723.570,01 zł). Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji w 2018 r. przez radnych Rady Miejskiej w Zagórzu znalazły się projekty takie, jak:

  • „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu w kwocie 1.644.723,24 zł (w tym dofinansowanie 1.198.720,86zł)
  • Poprawa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zagórzu/Przebudowa hali sportowej w celu adaptowania pomieszczeń na kort tenisowy i siłownię z zapleczem w Zagorzu" w kwocie 1.042.543,61 (w tym dofinansowanie 538.983,95zł) – kontynuacja projektu – planowane zakończenie realizacji projektu w 2018r. – całkowita wartość 2.254.148,00zł
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa – w kwocie 2.782.110,00 zł (w tym dofinansowanie 1.338.973,00 zł)
  • Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska) w kwocie 300.000,00zł (w tym dofinansowanie 219.512,00zł) – rozpoczęcie projektu w 2018r. – zakończenie w 2019r. – całkowita wartość projektu 8.977.930,00zł (projekt dotyczy budowy kanalizacji w Czaszynie)

    Czytaj więcej: Nowy rok, nowy budżet i inwestycje!

Trwa budowa kanalizacji w Olchowej, Czaszyn następny!

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego mierzona m.in. kolejnymi odcinkami gminnej sieci kanalizacyjnej to jeden z najważniejszych priorytetów rozwojowych Gminy Zagórz.  Dzięki funduszom zewnętrznym pozyskanym przez Gminę Zagórz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014 – 2020 gminna sieć kanalizacyjna powiększy się o kolejne 32 kilometry!

Na etapie realizacji jest obecnie pierwszy - pięciokilometrowy odcinek, który wraz z trzema przepompowniami ścieków już w sierpniu 2018 roku obejmie zabudowę mieszkaniową w miejscowości Olchowa oraz 3 budynki w miejscowości Tarnawa Górna. To efekt projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Osławy”, na realizację którego Gmina Zagórz otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 1 306 979,55 zł. Uwzględniwszy możliwość odliczenia kosztów inwestycji wynikających z tytułu podatku VAT zdanie opiewające na łączną kwotę 2 740 929,00 zł. będzie stanowić obciążenie dla budżetu gminnego w wysokości

niewiele ponad 920 000 zł.

W czwartek 21 grudnia 2017 r.,  w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano pierwsze trzy umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. W gronie beneficjentów oprócz Gminy Solina i Domu Macierzystego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym znalazła się również Gmina Zagórz. Partnerski projekt zagórskiego samorządu i ukraińskiego Dobromila opiewający na łączną kwotę 10 608 817,50 zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 90 % kosztów kwalifikowanych tj. 9 547 935,73 zł.
Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja działań projektowych takich, jak: budowa ok. 27 – kilometrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Czaszynie i Tarnawie Dolnej, modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromilu, oraz szeroko pojęta promocja projektu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie ekologii. Pierwsze prace przy kanalizacji w Czaszynie planowane są na połowę 2018 r.
 

eWniosekPlus