Aktualności

Są dodatkowe środki na remonty szkół

GMINA ZAGÓRZ: Zagórski samorząd otrzymał ponad 400 000 zł ze środków ministerialnych z przeznaczeniem na remonty szkół. Dzięki dodatkowym funduszom zostanie wykonana m.in. termomodernizacja szkół podstawowych w Czaszynie, Łukowem i Zahutyniu.


Jak informuje Mariusz Kiełtyka – pracownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz w chwili obecnej finalizowana jest procedura przetargowa na wykonanie wspomnianych zadań. Prace budowlane powinny ruszyć już początkiem września.

Czytaj więcej: Są dodatkowe środki na remonty szkół

Ruszyła budowa świetlicy wiejskiej w Olchowej

OLCHOWA (GMINA ZAGÓRZ): W poniedziałek 8 sierpnia w symboliczny sposób zainaugurowano budowę tytułowego obiektu. Lokalna społeczność czekała na tę chwilę kilka lat. Ukończenie inwestycji planowane jest na 20 czerwca 2012 roku.

 

Pierwsze – symboliczne sztychy ziemi pod fundamenty świetlicy w Olchowej przy pomocy łopaty – „sztychówki” wybrali: Ernest Nowak – Burmistrz Zagórza, Marek Marcinik – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zagórz, Krzysztof Muszyński – Sołtys Olchowej oraz Jan Giefert – przedstawiciel Firmy „DARJAN” w Hoczwi – wykonawcy robót.

 

Czytaj więcej: Ruszyła budowa świetlicy wiejskiej w Olchowej

Droga do Kalnicy wyremontowana

KALNICA (GMINA ZAGÓRZ): Dzięki środkom pozabudżetowym pozyskanym przez zagórskie władze samorządowe mieszkańcy wsi Kalnica wzbogacili się o kilkusetmetrowy odcinek asfaltowej nawierzchni, która czyni dojazd do ich posesji bezpiecznym i wygodnym.

 

Czytaj więcej: Droga do Kalnicy wyremontowana

UWAGA Przedsiębiorcy - Konieczna aktualizacja danych przedsiębiorców wpisanych do gminnej ewidencji działalności gospodarczej

Z dniem 1 lipca 2011r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.( www.ceidg.gov.pl)

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej     ( Dz.U.z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 t.j. )

Czytaj więcej: UWAGA Przedsiębiorcy - Konieczna aktualizacja danych przedsiębiorców wpisanych do gminnej...