Aktualności

KOMUNIKAT CEIDG

KOMUNIKAT CEIDG (do pobrania)

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa. Rozsyłane pisma, sugerujące konieczność uiszczenia opłaty za wpis do "rejestru przedsiębiorców", są w istocie ofertami handlowymi, o czym świadczą informacje zamieszczone drobnym drukiem. Uiszczona w
odpowiedzi na takie pismo opłata za wpis stanowi przychód firmy, która wysyłając pismo wprowadza adresatów w błąd, sugerując publicznoprawny i obligatoryjny charakter tej opłaty.

Ewidencje tworzone przez tego typu firmy stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON (http://www.stat.gov.pl/regon/), w których rejestracja jest całkowicie bezpłatna, o czym przypomina również zamieszczony na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ komunikat Ministra Gospodarki.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 

Zespół CEIDG
Ministerstwo Gospodarki

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Informujemy, że zakończony został odbiór techniczny sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Dolina oraz miejscowości Zahutyń.

W związku z powyższym istnieje możliwość wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Wykonanie przyłącza do 30 października 2012 r. pozwoli na obniżenie kosztów podłączenia o kilkaset złotych (mieszkańcy poniosą wyłącznie wydatki związane z wykonaniem robót).

Przyłącza można wykonywać samodzielnie lub zlecając roboty wyspecjalizowanym firmom. W Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu (pok. 33) należy odebrać kopię projektu przyłącza oraz uzyskać szczegółowe informacje o sposobie wykonania przyłącza. W celu ułatwienia przygotowania dokumentów prosimy o posiadanie numeru działki, na której znajduje się podłączany budynek.

Informujemy, że zakończony został odbiór techniczny sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Dolina oraz miejscowości Zahutyń.

 

W związku z powyższym istnieje możliwość wykonywania przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków. Wykonanie przyłącza do 30 października 2012 r. pozwoli na obniżenie kosztów podłączenia o kilkaset złotych (mieszkańcy poniosą wyłącznie wydatki związane z wykonaniem robót).

 

Przyłącza można wykonywać samodzielnie lub zlecając roboty wyspecjalizowanym firmom. W Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu (pok. 33) należy odebrać kopię projektu przyłącza oraz uzyskać szczegółowe informacje o sposobie wykonania przyłącza. W celu ułatwienia przygotowania dokumentów prosimy o posiadanie numeru działki, na której znajduje się podłączany budynek.

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Zjawisko: Silne burze z gradem
Stopień zagrożenia: 2

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych Kraków
Obszar: Województwo podkarpackie
Ważność: od 2012-08-22 12:00:00 do 2012-08-23 00:00:00
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 do 20 mm, lokalnie do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach od 90 do 110 km/h.
Prawdopodobieństwo: 80%

Czas wydania: 2012-08-22 09:40:00

Zagórska plażówka po raz szósty

W sobotę, 18 sierpnia w ośrodku Zakucie odbędzie się IV Turniej Pucharu Zagórza w Siatkówce Plażowej o Puchar KTK "Berdo". Początek rywalizacji o godzinie 9:00. Zgłoszenia będą przyjmowane od 8:00.

VI Turniej