Aktualności

Na ulicy Gubrynowicza jaśniej i bezpieczniej!

ZAGÓRZ: Temat instalacji oświetlenia na tytułowej ulicy był „wałkowany” w zagórskim magistracie przez dwie poprzednie kadencje. Niestety bezskutecznie. Wiele czasu i energii poświęciła temu problemowi radna Dorota Seniuta, która sama przyznaje, że ul. Gubrynowicza nadal tonęłaby w ciemnościach gdyby przysłowiowej kropki nad „i” w sprawie nie postawił obecny burmistrz Ernest Nowak.

Nasz Zagórz, czyli w kręgu historii i legend

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu złożyła wniosek do programu Promocja literatury i czytelnictwa pt. : Nasz Zagórz, czyli w kręgu historii i legend, w ramach środków przyznawanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt obejmuje cykl działań skierowanych do dzieci i młodzieży mających na celu rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kreowanie aktywnych postaw kontaktu z książką. Końcowym efektem będzie wydanie dwóch publikacji przygotowanych przez dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież z gimnazjum. Dzięki realizacji programu uczniowie będę mogli zapoznać się ze wszystkimi etapami pracy nad książką – począwszy od przygotowania koncepcji, przez gromadzenie materiału, zarówno tekstowego jak i ilustracyjnego, przez tworzenie i redakcję tekstów, aż po opracowanie projektu publikacji i jej przygotowanie do druku.

ZAPROSZENIE

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu zaprasza dorosłych i dzieci do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych

1 2

OSTRZEŻENIE

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar: województwo podkarpackie
Ważność: od godz. 11:00 dnia 05.12.2011 do godz. 17:00 dnia 05.12.2011
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 54 do 72 km/h, w porywach od 72 do 90 km/h, z południowego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: powyżej 95%