Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełnomocnik Burmistrza do spraw alkoholowych

Nina Bober nr. tel 792 739 240