Konferencja pt. "Zrozumieć FAS. Problemy edukacyjne, emocjonalne i społeczne dzieci z FAS.

PROGRAM dostępny po rozwinięciu artykułu:

Konferencja – 23 marca 2017r

– SP Tarnawa Dolna

„Zrozumieć FAS. Problemy edukacyjne, emocjonalne i społeczne dzieci z FAS”

Plan konferencji:

13.00-13.15  - otwarcie konferencji

13.15-14.30 –  wykład „FAS jako złożona, ukryta  

                         niepełnosprawność”.

14.30-14.50  przerwa

14.50-15.15 fragmenty filmu „FAS ma twarz”

15.15-16.30 – wykład „Funkcjonowanie zmysłów  u dzieci z FAS

                         i ich wpływ na możliwości uczenia się”

                     - „FAS w perspektywie psychosomatycznej.       

                        Regulacja emocji, podstawy psychoterapii

                        somatycznej”.

16.30-17. 00 – Dyskusja

Konferencję poprowadzi dr n. med. Małgorzata Klecka – Dyrektor           Pracowni Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych

w Lędzinach.

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia do 21 marca ilości osób chcących wziąć udział w konferencji (tel. 134620046).

 

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa im. W. Witosa w Tarnawie Dolnej

i Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość - Tarnawa”