Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń.