WKU w Sanoku informuje

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku i Dowódca sanockiego batalionu obrony terytorialnej informują o zaplanowanym spotkaniu w sprawie zasad pełnienia służby w wojskach obrony terytorialnej dla wszystkich zainteresowanych (pełnoletnich) mieszkańców Gminy, które odbędzie się w dniu 18.05.2017 r. o godz. 16.30 w Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu, ul. Filtrowa 34 (Zasław).