Program PRZYJAZNY DOM

Program PRZYJAZNY DOM

dla osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu ochrony środowiska


W ramach Programu osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zadań polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, wymianie kotłów węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą oraz na zakupie i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Program PRZYJAZNY DOM składa się z trzech komponentów.

 • Komponent I - (ogłoszenie o naborze pojawi się do 5 czerwca 2017 r.) - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d lub wykonanie podłączeń budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
 • Komponent II - Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni węglowych.
 • Komponent III  - (ogłoszenie o naborze pojawi się do 30 czerwca 2017 r.) Inwestycje z zakresu ochrony powietrza dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez zakup i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

W chwili obecnej ogłoszony został nabór do Komponentu II.

Link do ogłoszenia o naborze pod którym znajdują się wszystkie szczegółowe informacje wraz z dokumentami:  http://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/przyjazny-dom/699-program-qprzyjazny-domq-nabor-wnioskow-nr-12017

 • Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w dwóch terminach, tj.: 
  • od 8 maja 2017 roku do 22 maja 2017 roku,
  • od 4 września 2017 roku do 18 września 2017 roku.
 • Pomocą finansową mogą być objęte inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach/ lokalach mieszkalnych, których dotychczasowym nośnikiem energii był wyłącznie węgiel na nowe źródło ciepła, takie jak: kocioł gazowy, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł opalany biomasą, przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła.
 • Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia przyjęty do określenia wysokości pomocy finansowej nie może być większy niż 15 000,00 zł.
 • Pomoc finansowa udzielana jest w wysokości:
  • dotacja do 20% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3000 zł,
  • pożyczka do 80% kosztów kwalifikowanych,
  • maksymalna wysokość pomocy finansowej, o  której  mowa  w  Programie (Komponent II, pkt. 1)  nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych.

Materiał do pobrania – Program PRZYJAZNY DOM:

http://bip.wfosigw.rzeszow.pl/pliki/przyjazny_dom/regulamin_przyjazny_dom.pdf

Poniżej linki do materiałów multimedialnych:

http://rzeszow.tvp.pl/28783500/walczmy-ze-smogiem-rusza-program-przyjazny-dom

http://www.nowiny24.pl/wiadomosci/podkarpacie/a/kolejna-podkarpacka-instytucja-wlacza-sie-do-walki-ze-smogiem-wideo,11727572/