INFORMACJA

W związku z przejściem na nowy format opracowywania zbiorów na format MARC21, który jest standardem rozwijanym przez Bibliotekę Kongresu, stosowanym m.in. przez Bibliotekę Narodową, Centrum NUKAT a także przez duże biblioteki uczelniane  i biblioteki publiczne.

Dnia 18 maja 2017 roku biblioteka będzie zamknięta dla czytelników.

Wykorzystanie formatu do zapisywania i wymiany informacji bibliograficznych, stało się obecnie normą dla systemów bibliotecznych użytkowanych przez polskie biblioteki.