Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej

W dniu 18 maja 2017 r. opiekunki, pracownicy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Oddziału Rejonowego w Zagórzu oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym schorzeń neurologicznych wieku podeszłego oraz stanach nagłych w neurologii, pierwszej pomocy przedmedycznej, a także bezpieczeństwa higieny pracy.

Organizatorami szkolenia byli Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Rejonowy w Zagórzu oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu. Szkolenie mogło się odbyć dzięki uprzejmości Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu, który na czas trwania szkolenia udostępnił salę kinową MGOKiS.

Szkolenie odbyło się w dwóch blokach tematycznych. Pierwsza część dotyczyła schorzeń neurologicznych wieku podeszłego oraz stanach nagłych w neurologii. Ogromne podziękowania należy skierować do samych prowadzących szkolenie – Panu Adamowi Siembabowi – lekarzowi specjaliście neurologii oraz Pani Monice Siembab – lekarzowi Ośrodka Zdrowia w Zagórzu, za nieodpłatnie przeprowadzone szkolenie w tematyce, z którą pracownicy obu instytucji pracujący w terenie borykają się na co dzień.

Druga część szkolenia dotyczyła bezpieczeństwa higieny pracy, a także podstaw prawa pracy. Poprowadził ją Pan Mariusz Niziołek, specjalista do spraw BHP. Zakres tematyczny został przedstawiony w stopniu wyczerpującym w bardzo przystępny sposób. Szkolenia zyskały wysoką ocenę wśród uczestników, a zdobyta wiedza z pewnością będzie na bieżąco wykorzystywana.