II Olimpiada Sportowa klas I-III Gminy Zagórz

19 czerwca w Szkole Podstawowej w Czaszynie odbyła II Olimpiada Sportowa klas I-III Gminy Zagórz. W Olimpiadzie uczestniczyły wszystkie szkoły naszej gminy. Siedem drużyn rywalizowało w sześciu konkurencjach tj.: sztafeta sprawnościowa, skoki na piłce, rzuty do „żywego” kosza (z udziałem opiekuna drużyny), celowanie woreczkiem do obręczy, golf i skoki w dal.

Nad właściwym przebiegiem zawodów czuwał Pan Paweł Stefanowski, któremu pomagali uczniowie klasy szóstej organizatorskiej szkoły. Wyniki z poszczególnych konkurencji były prezentowane na obrazie komputerowym wyświetlanym na ekranie.

Młodzi zawodnicy poradzili sobie znakomicie z wymaganiami każdej konkurencji walcząc z wielkim zaangażowaniem o jak najlepsze miejsca. Podium olimpijskie zdobyli::

 - I miejsce: Szkoła Podstawowa w Czaszynie z wynikiem 30 pkt.

 - II miejsce: Szkoła Podstawowa Zagórzu z wynikiem 26 pkt.

 - III miejsce: Szkoła Podstawowa w Łukowem z wynikiem 23 pkt.

Czołowe drużyny otrzymały puchary oraz medale. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe kubki. Upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz, Pana Ernesta Nowaka oraz dyplomy wręczyły panie Ewa Get – dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu oraz Elżbieta Stefanowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Czaszynie.