Sprawozdanie z Gminnej Olimpiady Sportowej „Przedszkolady” - 2017

21 czerwca 2017 r. na hali sportowej w Zagórzu odbyła się VII Gminna Olimpiada Sportowa „Przedszkolada” 2017 dla oddziałów przedszkolnych naszej gminy. W konkurencjach dzielnie walczyły przedszkolaki  ze  Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, Zahutynia, Łukowego, Mokrego, Poraża, Zagórza (ul. Piłsudskiego 70) oraz drużyna gospodarzy, czyli  dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zagórzu ul. Wolności 10.

Przed przystąpieniem do poszczególnych konkurencji zawodnicy odsłuchali piosenki olimpijskiej w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego w Zagórzu, zapalili znicz oraz wciągnęli na maszt flagę olimpijską – VII Przedszkolady- 2017. Drużyny rywalizowały ze sobą w sześciu konkurencjach. Zmagania przebiegały zgodnie z zasadami walki fair-play i były bardzo zacięte. Zawodnicy walcząc o kolejne miejsca dla siebie i swoich placówek wykazały się dużą sprawnością fizyczną, poczuciem odpowiedzialności, umiejętnością pracy              w zespole, a przede wszystkim ogromną radością z wyników swoich i kolegów.

W tym roku VII Gminną Olimpiadę Sportową  udało się wygrać drużynie ze Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa   w Zagórzu ul. Wolności 10  a III miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Porażu. Każdy uczestnik otrzymał indywidualnie prezenty a szkoła piłkę.

Pogoda nam dopisała, humory również. Jedni wygrywali, drudzy przegrywali, jednak wszyscy bawili się świetnie. „Przedszkolada” była okazją do spotkania się dzieci z sąsiadujących ze sobą szkół podstawowych i konfrontacji własnych umiejętności z umiejętnościami rówieśników. Składamy podziękowanie dla Pana Burmistrza Ernesta Nowaka za ufundowanie i wręczenie nagród.