Program "PRZYJAZNY DOM" dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków Nr 3/2017 na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż  kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizacji przedsięwzięcia (w miejscu realizowanego zadania nie może być również zarejestrowana działalność gospodarcza), będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, której dotyczy zadanie.

Pomoc finansowa będzie udzielana łącznie w formie dotacji i pożyczki lub wyłącznie w formie pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 17 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku.

Link do ogłoszenia o naborze pod którym znajdują się wszystkie szczegółowe informacje wraz z dokumentami:

http://bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/m-przyjazny-dom/710-program-qprzyjazny-domq-nabor-wnioskow-nr-32017