Dożynki Gminne w Czaszynie

W dniu 3 września 2017 r. rolnicy gminy Zagórz uroczyście obchodzili tegoroczne Święto Plonów.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęto o godz. 12.00 w kościele Parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czaszynie mszą świętą dziękczynną za zebrane plony. Nabożeństwu przewodniczył i okolicznościową homilię wygłosił ks. dr Andrzej Skiba - dziekan Archiprezbiteratu Sanockiego.

Po nabożeństwie korowód dożynkowy przeszedł na stadion LKS Czaszyn na którym odbyły się oficjalne uroczystości.

Po powitaniu zaproszonych gości Gospodarz Dożynek - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości, a w okolicznościowym przemówieniu podziękował wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę.

Starostowie dożynek - Anna i Ryszard Kudlikowie w imieniu rolników złożyli na ręce Burmistrza, upieczony z tegorocznych zbiorów chleb - symbol pracy rolnika. Gospodarz gminy, dziękując obiecał „dzielić go sprawiedliwie, tak by starczyło dla wszystkich...", a następnie w symbolicznie wraz ze starostami podzielił się nim z zebranymi na placu dożynkowym.

Wyrazy szacunku, uznania i podziękowania za całoroczny trud ciężkiej pracy w nadesłanych listach skierowali do wszystkich zebranych:

- Marszałek Sejmu - Marek Kuchciński,

- Poseł do PE - Tomasz Poręba,

- Poseł na Sejm RP - Piotr Uruski,

- Wojewoda Podkarpacka - Ewa Leniart,

- Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl.

 

Po części oficjalnej rozpoczęła się prezentacja grup dożynkowych z poszczególnych Sołectw.

Jako pierwsi zaprezentowali się Gospodarze, Koło Gospodyń Wiejskich z Czaszyna, które w tym roku obchodzi Rocznicę 70-lecia działalności. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Pan Ernest Nowak - w asyście Radnych Rady Miejskiej; Pana Grzegorza Czepiela i Pana Kacpra Kuzio - pogratulował Jubileuszu, a także wręczył obecnej Przewodniczącej Pani Bożenie Stojak okolicznościowy grawerton i kosz kwiatów.

Delegacje prezentowały się w kolejności i przekazały wieńce obecnym na Dożynkach zaproszonym gościom:

- Czaszyn - Pan Ernest Nowak Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

- Średnie Wielkie - Ks. dr Andrzej Skiba - Dziekan Archiprezbiteriatu Sanockiego

- Zahutyń - Pani Aneta Figiel Przedstawiciel Posła na Sejm RP Pana Piotra Uruskiego

- Tarnawa Dolna - Pan Robert Pieszczoch Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

- Kalnica - Pan Stanisław Fal Członek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale

- Mokre - Pan Adam Zarzyczny Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie, Pan Robert Gołkowski Prezes MGZOSP RP w Zagórzu

- Wielopole - Pan Jan Różycki Przewodniczący Rady Miejskiej w Zagórzu

- Łukowe - Pan Stanisław Lewicki Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lesku

- Poraż - Pan Krzysztof Bryndza Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i Pan Czesław Łuc Radny Rady Miejskiej w Zagórzu

- Olchowa - Pani Ryszarda Bartosik Skarbnik Miasta i Gminy Zagórz

Całość prezentacji zakończył wspólny śpiew pieśni dożynkowych połączony z wręczeniem upominków. Przy dźwiękach poloneza koronacyjnego wszyscy opuścili scenę udając się na tradycyjną biesiadę dożynkową przy muzyce zespołu „Rewers".

Obecni mogli obejrzeć Wystawę płodów rolnych przygotowaną przez pracowników Terenowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sanoku oraz Wystawę prac lokalnych artystów i rękodzielników - przygotowaną przez Panią Łucję Szpara.