Nagrody Burmistrza dla najlepszych pedagogów Gminy Zagórz 2017

W dniu 12 października br. podczas uroczystego spotkania w Hotelu nad Osławą zostały rozdane nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Nagrody przyznane przez Burmistrza otrzymali dyrektorzy oraz nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych za szczególne osiągnięcia i sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej w minionym roku szkolnym.

Obecnym na spotkaniu dyrektorom i nauczycielom szkół, serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej złożył Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Pan Ernest Nowak oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Pani Ewa Get.

Pan Burmistrz pogratulował zebranym wysokich osiągnięć oraz życzył dalszych sukcesów
w pracy pedagogicznej.

Na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz przeznaczono kwotę 42.500,00 zł.