ZŁOTE GODY W GMINIE ZAGÓRZ!

W dniu 8 listopada br. 21 par obchodzących Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrało z rąk przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zagórz oraz Powiatu Sanockiego okolicznościowe medale Prezydenta RP.

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w „Hotelu nad Osławą” w Zagórzu.

Gospodarze zorganizowanego przez USC w Zagórzu spotkania tj.: Burmistrz Ernest Nowak i Przewodniczący Rady Miejskiej Jany Różycki oraz Wicestarosta Powiatu Sanockiego Wacław Krawczyk, powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za wkład jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Miasta i Gminy Zagórz.
Przy tej szczególnej okazji nie zabrakło również życzeń kolejnych lat małżeńskiego pożycia w szczęściu i dobrym zdrowiu.

Po inauguracyjnych przemówieniach zagórskich samorządowców nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP.

Uświetnieniem uroczystości były występy artystyczne młodzieży z grupy teatralnej „TEZA” pod kierunkiem Pani Joanny Pisuli.

W gronie par świętujących Złote Gody znaleźli się:

- Stanisława i Stanisław Bar
- Anna i Zygmunt Bolanowscy
- Anna i Świętosław Fabianowie
- Halina i Adam Górscy
- Krystyna i Władysław Gefertowie
- Danuta i Zygmunt Grzybowie
- Maria i Czesław Juszczakowie
- Urszula i Jan Hyrcza
- Barbara i Antoni Kotulscy
- Barbara i Roman Krawczykowie
- Stanisława i Andrzej Kawankowie
- Zofia i Edward Klim
- Czesław i Stanisław Kuligowie
- Zofia i Ryszard Mielnikowie
- Teresa i Kazimierz Mogilany
- Janina i Jan Niemczykowie
- Zofia i Kazimierz Paszkiewiczowie
- Jarosława i Franciszek Piszkowie
- Stanisława i Antoni Stachowie
- Anna i Edward Sułkowscy
- Janina i Józef Wańcowiat

Po oficjalnej części uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.