14 listopada Dzień Czystego Powietrza – niska emisja

Czyste powietrze to szansa na zdrowie i życie. Często musimy oddychać powietrzem zanieczyszczonym powietrzem pyłami i szkodliwymi gazami, które u ludzi wywołują alergię, choroby układu oddechowego i krwionośnego, nowotwory. Sprawcami niskiej emisji są dymy z domowych pieców, gdy spala się węgiel niskiej jakości i odpady np. plastikowe butelki, stare ubrania. Tego nie wolno robić. Odpady należy segregować. Przyczyną niskiej emisji są również spaliny samochodowe. Warto auta zamienić na rowery lub poruszać się pieszo. Mamy wtedy podwójną korzyść: zyskujemy na zdrowiu przez aktywność fizyczną oraz ograniczamy szkodliwe gazy w powietrzu.

Zagadnienie niskiej emisji poznali uczniowie Szkoły Podstawowej w Czaszynie w ramach lekcji i happeningu. Uczniowie klasy piątej w ciekawy i obrazowy sposób przedstawili przyczyny, skutki i sposoby zmniejszenia niskiej emisji w naszej okolicy.

Podjęte działania przyczynią się do podniesienia świadomości naszych uczniów na temat znaczenia czystego powietrza dla przyrody.