I Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna w moim sercu” skierowany do uczniów klas 0- III

15 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zahutyniu odbył się  I Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej „Moja Ojczyzna w moim sercu” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.

Celem konkursu było: upamiętnienie 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kształtowanie uczuć patriotycznych, rozwijanie umiejętności recytatorskich, upowszechnianie znajomości polskiej poezji patriotycznej, rozwijanie zainteresowania poezją, upowszechnianie kultury żywego słowa.

Do konkursu przystąpiło 22  uczniów z terenu Gminy Zagórz, w tym 8 w kategorii młodszej grupy wiekowej z klas 0 - I oraz 14 w kategorii starszej grupy wiekowej z klas II - III. Recytacje uczniowskie oceniała Komisja konkursowa w składzie:  Krystyna Chowaniec - Komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, Teresa Kułakowska – emerytowany Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zagórzu oraz Aniceta Brągiel - dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu, kierując się takimi kryteriami jak: dobór i rozumienie tekstu, dykcja, interpretacja oraz opanowanie tekstu.

Po prezentacji utworów, uczestnicy spotkania udali się na poczęstunek, natomiast komisja pracowała nad wyłonieniem zwycięzców. Przed ogłoszeniem wyników, na scenie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Zahutyniu – członkowie zespołu teatralnego „Psotka”- z montażem słowno-muzycznym, w którym przypomnieli tragiczne dla Polaków wydarzenia oraz walkę o odzyskanie tożsamości narodowej.

Następnie nagrody wyróżnionym uczniom wręczył Pan  Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.

W kategorii młodszej grupy wiekowej (klasy 0- I) uznanie Komisji zdobyli:

I miejsce – Martyna Maksym – Szkoła Podstawowa w Zagórzu

II miejsce – Izabela Siedlecka  – Szkoła Podstawowa w Łukowem

III miejsce – Anna Stach  – Szkoła Podstawowa w Zahutyniu

W kategorii starszej grupy wiekowej (klasy II-III) zwyciężyli:

I miejsce – Milena Żobrowska – Szkoła Podstawowa w Zagórzu

II miejsce – Mateusz Szczepek – Szkoła Podstawowa w Zahutyniu

III miejsce – Sara Niemczyk – Szkoła Podstawowa w Porażu

Składamy serdeczne podziękowania Panu Ernestowi Nowakowi – Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz za ufundowanie nagród dla zwycięzców konkursu. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom.