JAKUB NAGRODZONY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM.

  • Drukuj

Dnia 09.12.2017 r. w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych, odbyło się wręczenie nagród i podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt: "Różnorodność Biologiczna i Krajobrazowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego".

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: do lat 19 oraz od 20
wzwyż. Na konkurs wpłynęło 420 fotografii nadesłanych przez 75 uczestników.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Głównego Konserwatora Przyrody.

 Wśród nagrodzonych osób w kategorii do lat 19 znalazł się również uczeń Szkoły Podstawowej w Zagórzu, Jakub Mielnik który otrzymał wyróżnienie za pracę pod tytułem "Śniegiem malowane". Natomiast prace Miłosza Krzywdy również ucznia Szkoły Podstawowej w Zagórzu znalazły się wśród 55 prac prezentowanych na wystawie w Bieszczadzkim Parku Narodowym.

Szkołę Podstawową w Zagórzu w konkursie reprezentowało 5 uczniów.

Uczniowie biorący udział w konkursie na co dzień uczęszczają na koło fotograficzne prowadzone przez pana Artura Krzywdę, nauczyciela informatyki i techniki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!