X Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu organizowany jest pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego. W tym roku obchody odbywały się po raz drugi również  Zagórzu, a ich współorganizatorami w naszej miejscowości byli : Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Zespół Obsługi Szkół, Szkoła Podstawowa w Porażu im. Janusza Korczaka, Gimnazjum w Tarnawie Dolnej im. Jana Pawła II, Gimnazjum w Zagórzu  im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała  Stefana Wyszyńskiego oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i św. Kazimierza.

Uroczystości rozpoczęły się w poniedziałek 22 stycznia o godz. 12.00, gdzie pod zbiorową mogiłą w Zasławiu, w miejscu masowej egzekucji Żydów w obozie pracy i zagłady  uczczono pamięć pomordowanych. Po przemówieniach i odmówionej modlitwie przez rabina Yehoshue Ellisa – emisariusza Szawei Israel w Katowicach i ks. Józefa Kasiaka  proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu,   wiązanki i znicze złożyli  przedstawiciele władz samorządowych:  Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, Radny Rady Miejskiej w Zagórzu Lucjan Piszko oraz Przewodnicząca Osiedla Zasław Zofia Woźna. Wiązanki złożyli również zaproszeni goście: Agata Śmierzyńska – Prezes Fundacji Anioły Kultury z Warszawy, Tomasz Czarny – Dyrektor  Fundacji Anioły Kultury z Warszawy,  mieszkańcy Zagórza, młodzież szkolna oraz gromada zuchowa.

W drugiej części uroczystości wysłuchano prelekcji Arkadiusza Komskiego na temat Żydów sanockich, następnie dr Ewa Bryła opowiedziała o projekcie zrealizowanym w 2010 r. pt. Kadisz Sierocy – między Sanem a Osławą. W ramach projektu powstała makieta przedstawiająca obóz pracy w Zasławiu, która była do obejrzenia podczas spotkania.  Pani Agata Śmierzyńska Prezes Fundacji Anioły Kultury z Warszawy przedstawiła działalność fundacji,   natomiast młodzież ze Szkoły Podstawowej w Porażu oraz Gimnazjum w Tarnawie Dolnej pod opieką nauczyciela historii pana Marka Drwięgi opowiedziała o projekcie, który miał na celu przybliżenie śladów materialnych i niematerialnych ludności żydowskiej
w gminie Zagórz.