Załóż już teraz bezpłatny profil zaufany i bądź gotowy na JPK_VAT

• Dzięki profilowi zaufanemu eGo mikroprzedsiębiorcy mogą łatwo, szybko
i bezpiecznie wysyłać obowiązkowe pliki JPK_VAT. Pierwsze pliki JPK_VAT (za
styczeń) mikroprzedsiębiorcy wyślą do 26 lutego 2018 r.
• Zachęcamy do jak najszybszego zakładania profilu zaufanego, który nie tylko
upraszcza kontakt z administracją skarbową, ale również umożliwia załatwianie wielu
innych spraw urzędowych.


Już teraz załóż profil zaufany eGo.
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją
tożsamość w Internecie (służy jako twój elektroniczny podpis) i korzystać z wielu usług
online na portalach urzędowych. Za jego pomocą można załatwić sprawy m.in. na
Platformie Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy założyć firmę
w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Teraz profil zaufany przyda się również do tego, aby prawidłowo złożyć Jednolity Plik
Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Taki plik trzeba bowiem uwierzytelnić: albo
podpisem kwalifikowanym albo bezpłatnym profilem zaufanym eGo. Założenie profilu
zaufanego już dziś będzie gwarancją, że w dniu wysyłki pliku JPK_VAT będzie możliwa
właściwa autoryzujesz i podpis tego pliku.

To jak założyć profil zaufany, sprawdzić można w serwisie Obywatel.gov lub na stronie
jpk.mf.gov.pl w sekcji jak złożyć JPK_VAT.

Informacja w tym zakresie znajduje się również na stronie Izby Administracji Skarbowej
w Rzeszowie oraz urzędów skarbowych www.podkarpackie.kas.gov.pl.

JPK_VAT za styczeń przesyła się do 26 lutego
Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub
VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (rejestr
sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT
(JPK_VAT).

Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń upływa 26 lutego 2018 r. Plik można
wysłać od 1 lutego br. za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji udostępnianych przez
Ministerstwo Finansów dla struktury obowiązującej w 2018 r. Klient 2 v3 oraz aplikacji
e-mikrofirma.
Więcej informacji na stronie jpk.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).Edyta Furman
rzecznik prasowy
Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie