"Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz"

"Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz" to tytuł projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który opiewa na łączną wartość: 759 287,50 zł z czego dofinansowanie wynosi: 683 307,50 zł.

W ramach projektu powstał nowy Ośrodek Wychowania Przedszkolnego oraz zostaną utworzone dodatkowe miejsca w istniejących przedszkolach. „Szczęśliwe przedszkolaki” będą mogły skorzystać z dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci.

Projekt obejmuje wsparciem dzieci uczęszczające do następujących Ośrodków Wychowania Przedszkolnego: Przedszkole Samorządowe w Zagórzu, OWP przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Porażu, OWP przy Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Tarnawie Dolnej, OWP przy Szkole Podstawowej w Zahutyniu.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Zagórz, doposażenie i realizacja dodatkowych zajęć w istniejących OWP na terenie gminy.

Termin realizacji: 01.08.2017 r. - 30.09.2019 r.