Sukces uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej w Finale XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

  • Drukuj

Sukcesem zakończył się udział uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej w Finale XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Drużyna w składzie: Karolina Tokarz, Julita Janik, Maksymilian Pluskwa i Michał Krajnik (opiekun: Renata Kaczmarska) zajęła wysokie trzecie miejsce wśród 9 drużyn reprezentujących parki krajobrazowe naszego województwa.

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu i Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie byli organizatorem tej edycji o zasięgu wojewódzkim, który odbył się 23 marca 2018 r. o godzinie 10 w Auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Etap wojewódzki konkursu polegał na współzawodnictwie pomiędzy szkołami (zespoły 4-osobowe uczniów klas II i III gimnazjów) reprezentującymi poszczególne parki krajobrazowe administrowane przez oba Zespoły Parków Krajobrazowych, tj.:

  1. Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – młodzież z Publicznego Gimnazjum w Cieszanowie-Nowym Siole,
  2. Południoworoztoczański Park Krajobrazowy – młodzież z Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939rw Narolu,
  3. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego – młodzież z Publicznego Gimnazjum w Krzywczy,
  4. Park Krajobrazowy Gór Słonnych – młodzież ze Szkoły Podstawowe Nr 8 w Sanoku,
  5. Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy – młodzież ze Szkoły Podstawowej  z  Oddziałami Gimnazjalnymi im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej,
  6. Park Krajobrazowy Doliny Sanu – młodzież z Gimnazjum w Lutowiskach,
  7. Jaśliski Park Krajobrazowy – młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli,
  8. Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy – młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła IIw Tarnawie Dolnej,
  9. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki – młodzież ze Szkoły Podstawowa Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiegoz Oddziałami Gimnazjalnymi w Jodłowej.

Z udziału wycofał się Zespół Szkół w Hucie Krzeszowskiej  - Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”.

Ogółem w etapie wojewódzkim brało udział 36 uczniów z 5 gmin oraz z 4 miast  z terenu województwa podkarpackiego.

Otwarcia Finału Konkursu dokonali Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu - Pan Jerzy Wolski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Pan Mariusz Trojan.

W pierwszej części konkursu młodzież rozwiązywała test, składający się tradycyjnie z 25 pytań z których 15 to tzw. pytania ogólne - identyczne we wszystkich województwach, dotyczące wiedzy z zakresu biologii i geografii, zgodnie z podstawą programową dla gimnazjum – pytania przygotowywane przez koordynatora ogólnopolskiego, którym w tym roku szkolnym jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostałe 10 pytań dotyczące parków krajobrazowych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego przygotowali Pracownicy obu Zespołu Parków Krajobrazowych. Z testu, zespół szkolny mógł zdobyć maksymalnie 192 pkt. Druga część konkursu polegała na rozpoznawaniu przez zespoły szkolne 30 chronionych gatunków roślin i zwierząt, tutaj można było zdobyć w sumie 120 pkt. Uczniowie w zespołach pracowali każdy samodzielnie, a o zajęciu miejsca decydowała suma punktów uzyskanych przez poszczególnych uczniów z zespołu szkolnego, z obu części konkursu.