Są takie dni w kalendarzu

  • Drukuj

Są takie dni w kalendarzu, na które czekamy z tęsknotą, starannie się do nich przygotowujemy, by przeżyć je jak najpiękniej. Uroczyste bicie dzwonów i radosny śpiew „Alleluja” oznajmiają nam,  że nadeszły największe dla chrześcijan święta – Wielkanoc.

 Z tej okazji uczniowie klasy czwartej wraz z wychowawcą przygotowali w Szkole Podstawowej w Czaszynie poranek wielkanocny, w którym starano się ukazać znaczenie krzyża i zmartwychwstania Chrystusa.

Zaprezentowane wiersze, piosenki, opowiadania podkreślały, że  krzyż jest przede wszystkim znakiem naszego zbawienia, znakiem największej miłości, jaką Bóg okazał człowiekowi i wezwaniem do okazywania jej innym ludziom. Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej wiary i gwarancją naszego zmartwychwstania. Wielkanoc jest zatem świętem radości, świętem życia wiecznego.