Konfederacja Barska oraz jej związki z Zagórzem i Leskiem

Sejm RP uchwałą ustanowił rok 2018 - Rokiem Konfederacji Barskiej. Wyraził w niej nadzieję, że rocznicowe obchody "przyczynią się do przywrócenia temu pierwszemu polskiemu powstaniu narodowemu w obronie wiary i wolności należnego miejsca w dziejach Narodu".

W Zagórzu od początku roku odbywały się liczne spotkania i konkursy dotyczące właśnie Konfederacji Barskiej. 20 czerwca w Lesku odbyła się sesja popularno-naukowa zorganizowana przez Powiat Leski, Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną
w Zagórzu. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl objęli patronatem honorowym obchody 250 rocznicy zawiązania Konfederacji. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Kościele pw. Nawiedzenia NMP
w Lesku w intencji bohaterów Konfederacji Barskiej (1768-1772). Po nabożeństwie zostały złożone kwiaty pod tablicą-epitafium na cześć Franciszka Pułaskiego rotmistrza przemyskiego konfederata barskiego, który został pochowany w leskim kościele, w podziemiach kaplicy św. Antoniego.

Następnie odbyła się sesja popularno-naukowa w Bieszczadzkim Domu Kultury w Lesku. Pierwszym prelegentem był Andrzej Potocki – poeta, dziennikarz, miłośnik Bieszczadów wieloletni nauczyciel historii w leskim liceum  - przypomniał nam o genezie i przebiegu Konfederacji Barskiej. Drugi prelegent dr Łukasz Bajda historyk, przewodnik beskidzki od urodzenia związany z  Podkarpaciem, miłośnik podróży, literatury i badacz rodzinnej genealogii a także sekretarz redakcji czasopisma historyczno-krajoznawczego „Bieszczady Odnalezione” - opowiedział o bieszczadzkich śladach Konfederacji Barskiej oraz o konfederackiej literaturze.

Najmilszą częścią sesji było rozdanie nagród dla uczestników międzypowiatowych konkursów historycznych i plastycznych.