Dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Zahutyń”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 24.07.2018 r. Stowarzyszenie „Aktywny Zahutyń” podpisało umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni  w miejscowości Zahutyń”. 

Przedmiotowa operacja obejmuje swoim zakresem dostawę oraz montaż urządzeń typu:

  • Krzesełko do wyciskania;
  • Jeździec konny;
  • Masażer bioder i pleców;
  • Ławka skośna 2 stanowiskowa;
  • Orbiterek;
  • Twister 3 stanowiska
  • Surfer 2 stanowiska.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców Zahutynia poprzez budowę i udostępnienie urządzeń zewnętrznych siłowni.

Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia w miejscowości, zaspokajając potrzeby społeczne w zakresie sportu i rekreacji mieszkańców oraz pomaga w promowaniu wsi jako środowiska przyjaznego dla wszystkich.

Zadanie jest związane z realizacją grantu w ramach projektu grantowego pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.