Dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni w miejscowości Łukowe”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 23.07.2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łukowem podpisała umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa zewnętrznej siłowni  w miejscowości Łukowe”. 

Przedmiotowa operacja obejmuje swoim zakresem, dostawę oraz montaż urządzeń typu:

  • Street workout;
  • Jeździec konny;
  • Masażer bioder i pleców.

Celem projektu jest rozwijanie aktywności fizycznej mieszkańców Łukowego, poprzez budowę i udostępnienie urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

 Realizowana operacja ma za zadanie przyciągnąć lokalną społeczność pobliskich miejscowości, tworząc lepsze warunki dla aktywnego wypoczynku, sprzyjając równocześnie integracji mieszkańców lokalnych miejscowości.

Zadanie jest związane z realizacją grantu w ramach projektu grantowego pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej oraz aktywizacja lokalnej społeczności obszaru LGD Nasze Bieszczady  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.