INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM

Powiat Sanocki informuje, że w związku z rozpoczęciem robót budowlanych polegających na odtworzeniu zniszczonego przepustu w km 10+781 w miejscowości Średnie Wielkie w ciągu drogi powiatowej nr 2257R Tarnawa - Kalnica,

do dnia 09 października 2018r., będą miały miejsce utrudnienia w ruchu.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.