Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 754 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje, że na terenie gminy Zagórz wyznaczono miejsca tj. słupy ogłoszeniowe oaz tablice ogłoszeniowe z przeznaczeniem na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Zagórz. w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
     /-/ Ernest Piotr Nowak