INWESTYCJE I PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI:

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czaszynie, projekt realizowany w partnerstwie z miastem Dobromil na Ukrainie, etap przygotowania i udzielenia zamówienia.
 2. Rewitalizacja Zagórza - rozpoczęto prace związane z utworzeniem skweru wraz z placem zabaw w Zagórzu obok MGOKIS. Złożono wniosek o dofinansowanie prac do RPO, działanie: rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni.
 3. Zaplanowano również ułożenie kostki brukowej na placu przy poczcie.
 4. Urządzenie skweru wraz z wyeksponowaniem lokomotywy parowej w Zagórzu. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Bieszczadzkim i partnerami ze Słowacji. Etap przygotowania i udzielenia zamówienia.
 5. Oświetlenie promenady w Zagórzu – etap projektowy.
 6. Budowa kaplicy cmentarnej w Zagórzu. Zakończono prace projektowe. Do czasu budowy nowej kaplicy w roku bieżącym zostanie uruchomiono kaplica zlokalizowanej w Kościele na Osiedlu Zasław.
 7. Rozpoczęto budowę mostu w Morochowie oraz przystąpiono do zlecenia przebudowy ul. Klasztornej, ul. Bieszczadzkiej (od drogi krajowej do ZUT Zagórz), dróg w Czaszynie (w kierunku Morochowa) i Zahutyniu (przy potoku Brodek w kierunku rzeki San).
 8. Odnawialne źródła energii – solary, fotowoltaika, pompy ciepła, kotły. Projekt, z którego skorzysta 517 gospodarstw domowych, w trakcie realizacji.
 9. Adaptacja ruin Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu na Centrum Kultury w Zagórzu. Etap przygotowania i udzielenia zamówienia.
 10. Pozyskanie Inwestora do zagospodarowania budynku usługowego w stanie surowym otwartym przy ul. Curie w Zagórzu.
 11. Pozyskanie nowych inwestorów w SSE Euro Park Mielec. Wydzielana jest kolejna działka dla potrzeb Inwestora.
 12. Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Średniem Wielkiem. Etap przygotowania do zlecenie prac.
 13. Budowa boiska sportowego oraz zaplecza sportowo-socjalnego w Kalnicy.
 14. Modernizacja ujęcia wody w Średniem Wielkiem i Kalnicy wraz z wymianą części sieci, wykonano dokumentacja projektowa oraz złożono wniosek o dofinasowanie.
 15. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łukowem – kończymy etap projektowy.
 16. Budowa szatni sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy stadionie w Porażu – etap projektowy.
 17. Przebudowa drogi na Zawadkę Morochowską w Mokrem – wykonano projekt i złożono wniosek o dofinansowanie do Wojewody Podkarpackiego.
 18. Przebudowa Domu Ludowego w Zahutyniu wraz z budową remizy strażackiej. Etap przygotowania do zlecenia prac.
 19. Budowa otwartej strefy aktywności przy blokach na Osiedlu Nowy Zagórz.
 20. Realizacja projektu pn. „Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Zagórz”.
 21. Przebudowa budynku MGOPS w Zagórzu.

Łączna wartość tych zadań to ponad 40 mln złotych.
Zdecydowana większość ww. inwestycji realizowana jest z udziałem środków zewnętrznych.

 Projekty ważne dla mieszkańców gminy Zagórz realizowane przez inne instytucje:

 1. Budowa odcinków chodników przy drodze krajowej DK 84 Sanok-Zagórz, Inwestor GDDiK Oddział w Rzeszowie. Program Inwestycyjny w trakcie zatwierdzenia przez GDDKiA w Warszawie.
 2. Budowa nowego posterunku policji w Zagórzu – Inwestor Wojewódzka Komenda Policji w Rzeszowie opracowuje projekt budowlany. Gmina Zagórz przekazała działkę pod budowę budynku. Lokalizacja posterunku została ustalona w sąsiedztwie siedziby urzędu gminy. Została już wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla nowego posterunku.
 3. Projekt Polska Cyfrowa – podłączenie szkół z terenu gminy Zagórz do sieci szerokopasmowej. Inwestor: Ministerstwo Cyfryzacji – projekt w trakcie realizacji.