Spotkania informacyjne „Rozwój przedsiębiorczości na terenie Bieszczad”

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego konkursu dedykowanego dla przedsiębiorców z 12 gmin województwa podkarpackiego: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Na spotkaniu omówione zostaną także inne aktualne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców tj. konkurs ogólny w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie MŚP RPO WP na lata 2014-2020 oraz wsparcie zwrotne m.in. na rozwój turystyki.

Termin i miejsce spotkania:

16 październik 2018 r., godz. 10:00, Zagórz – Urząd Miasta i Gminy, 
ul. 3 Maja 2 - sala narad.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numer:
798 771 215 lub e-mailowe na adres lpi.sanok@podkarpackie.pl

Należy podać imię i nazwisko uczestnika/ów oraz miejsce spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień które powinniśmy zapewnić.
Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Organizatorem spotkania informacyjnego jest:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku
Rynek 18, 38 - 500 Sanok
tel. 798 771 215, 798 771 640

lpi.sanok@podkarpackie.pl
www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl