Gospodarka odpadami

DEKLARACJA - formularz do pobrania

Harmonogram wywozu odpadów 2019 r.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD II półrocze 2019 r.

EDUKACJA I INFORMACJA

Materiały Wideo

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy

Informacja o osiągniętych przez Gminę Zagórz oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu w roku 2018

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zagórz

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Informacja o zbierających i punktach zbierania zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

11 MAJA - DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

WNIOSEK O NIEODPŁATNE PRZYJĘCIE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH – do pobrania

UCHWAŁY:

  1. Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.
  2. Uchwała nr XLVII/271/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

  3. Uchwała Nr XLVII/272/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
  4. Uchwała Nr XXIX/141/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.
  5. Uchwała Nr XXIX/143/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.