Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Poniżej do pobrania zaktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sanockiego, zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - pobierz