Oficjalne otwarcie mostu w Tarnawie Górnej

W ubiegły piątek 7 lutego miało miejsce otwarcie wyczekiwanego głównie przez mieszkańców Gminy Zagórz mostu w Tarnawie Górnej będącego inwestycją Powiatu Sanockiego. 
W uroczystości uczestniczyli m.in. Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP, Janusz Cecuła – Wicestarosta Sanocki, Ernest Nowak - Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz, radni powiatu sanockiego, sołtysi oraz przedstawiciele służb mundurowych.
Inwestycję poświęcił ks. Jan Krupiński, proboszcz parafii Tarnawa Górna.
Umowa z wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowlanym Stalmost Sp. z o.o. ze Stalowej Woli została podpisana 31 lipca 2019 r. Wartość robót budowlanych wyniosła 3 878 775,18 zł.
Na wykonanie zadania Powiat Sanocki otrzymał promesę opiewającą na kwotę 3 mln 360 tys. zł w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przekazaną przez Wojewodę Podkarpackiego.