Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

W artykule poniżej przedstawiamy Państwu  najważniejsze zmiany, jakie pociąga za sobą wprowadzenie stanu epidemii, są to m.in. ograniczenia dot. prowadzenia działalności gospodarczej:

https://www.medexpress.pl/wprowadzono-stan-epidemii-i-kolejne-ograniczenia/76866