Ośrodek Zdrowia w Tarnawie Górnej - jak nowy!

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku oraz remont pokrycia dachowego wraz z innymi robotami towarzyszącymi przy Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Tarnawie Górnej”. Inwestorem remontu był Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu. W wyniku przetargu wykonawstwo robót zostało powierzone firmie „Elektrobud” z Golcowej. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 0,6 mln zł z czego 97 000,00 zł stanowiła dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zakres robót objął m.in.: izolację ścian fundamentowych styropianem wraz z wykonaniem drenażu opaskowego, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie stropu piwnicy natryskiem wełny mineralnej, docieplenie stropu I piętra matą z wełny mineralnej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację systemu grzewczego oraz wymianę pokrycia dachowego. Anonsowana tu inwestycja spotkała się z zainteresowaniem i wsparciem ze strony Piotra Babinetza - posła na Sejm RP.
Dopełnieniem pozytywnej przemiany obiektu, którą obrazują załączone zdjęcia ma być budowa dodatkowych miejsc parkingowych od strony wejścia planowana na przyszły rok.